ግጥሚ፣ (kidane nuguse

ጋሻ ‘የ ዘይትብለኒ፡

“ፍቕሪ ጸጋ ‘ዩ፡ ንመንፈስ ዘምውቕ
ክንዲ ዓቐኑ ንሸውሃትና ዘስንቕ”
ኢልካ ትንፋስ ሂብካኒ፡ሓቂ ‘ዶ ኣይኮነን

“ፍቕሪ ኣይፈርሕን ‘ዩ፡ ክሳራን ሓደጋን
ኣይጸባጸብን ከኣ፡ ብህያብን ጌጋን”
‘ዚ ኸ ቃልካ፡ዶ ኣይነበረን፡

“ፍቅሪ ንፋስዩ፡ ናብ ማንም ዘይነፍስ
ሩሕ ደስታ፡ ናይ ሰላም እስትንፋስ
ጽላል ናሕሲ፡ ብዘይ ክብደት
ብራኸ፡ ብዘይ ውሱን ርሕቀት”
እናበልካ ኣብ ልበይ ክትጸፍዮ
ከመይ ኣየአምንን ‘ዶ ኢልካዮ

ነብስኻ ክትሕሉ ካብ ውድቀት
ትሒትካለይ ኣጻዊድካ ንዕቀት
መፈንጠራ ጌርካለይ፡ ብሜላ ብርቀት፡
ጅምር ከየበልና ኣብታ ጻባብ
ተጻቢእካኒ ብምጽብጻብ
ስነይ ነኺሰ ሓደ ክልተ ሻብ
ደይበየ ኔረ ንእሽቶ ዓቐብ፡
ኣብ ፍርቂ መንገዲ፡ ኣብ ‘ቲ ሶንኮፍ ድልድል
ቃልካ ተቀይሩ፡ ተቀይሩ ፊደል
ኣነ ንዓኻን ስሌካን ንምንባር
ቃል ኣቲየ ኔረ፡ ቃልካ ንትሰበር፡
ክፈርሓልካን ክፈርሓካን
ኣሕሊፈዮ ‘ወ ንዓካ ስለኻን
ይፈትዎ ኔረ፡ ድኻመይ ኣብ ሕቅፎኻ
ደስታይ እብርብሮ ካብ ቆፎይ ቆፎኻ፡

ስሚዒተይ እትጸውር ብዘለዋ ዓቕሚ
ልቢ ኔራትኒ ‘ብቃላት ትደሚ
ከይተሰከፍካ ረጊጽካያ
ብሓይለ-ቦኻ ሓሲኻያ
ብውሕልነት ብኽእለት
ፈጺምካዮ መስርሕ ጥልመት።
ጋሻ የ ዘይትብለኒ በዓል ሓደ መዓልቲ
ክጣየስ ትብለኒ ክትውንን ርስቲ፡
ሓቂ ሓቂ ዝጭኑ ኣቃራርባኻ
ከም ‘ትጠልመንስ ዘይጠርጠርኩኻ።
Kidne nuguse 9/2016

 

 

ደስ ኣይበልካ……….

ሽልማት ገጸይ ኣድኒቕካ ወዲእካዮ

ጽቡቕ ተፈጥሮይ ኩሉ መኒኻዮ

ዘዝመጸጸካ ናብ ጽወአይ ገልቢጥካዮ

መሰናኽል ጉዕዘይ ምልማድ ሲንካዮ

ኣነ ከኣ ሓቢኤልካ እቲ ‘ስኻ ትደልዮ

የሕሚመካ ባዕለይ

ሕማም ክትፈልጥ ምድላይ

ባህ ከይብለካ እምበር እንታይ ነሩካ ምሳይ

“ንገረኒ እቲ ሓቂ እንታይ ሚስጢርካ

ቁጠዐይ ኣይውስኽ ፍቕረይ ኣይንክየልካ”

እናበልካ ለመንካኒ ኣብ ብርከይ ወዲቕኻ

ሓሲመ፡ ደሪቐ ኣብየካ

መቕጻዕቲ እናበልካ ቦኺእካኒ ጎነይ

ብግምጣሉ ለጊሰልካ ፈገግታይ

መሊስካ ወሲኽካ ቢልካ ስለምንታይ

ልሳነይ ከኣ “ባህ ኢሉኒ” በለት

ኢድካ ወስ ምስበልት ደሪቓ ተረፈት

ኩርማጅካ ዓኹሊልካ ራሕራሕካኒ

በቲ ሓደ ገሪምካ በቲ ሓደ ደስ ከይብለኒ

ቆሲለ ተረፈኩ ሞት ዝግበኣኒ

ባዕለይ እናዘለልኩ ናብቲ እትድርብየኒ

ባህ ኣይበልካ ባህ ከይበለኒ

ከመይ ዘይገርመካ

ነዓኻ እኳ ኢድካ መኒዐካ

ኣነ ውን ሓቀይ እምበኣር

ለሚነ ካብ ዘይመሓር

ፈቲየ  ዘየንገርግር

ሹዑ ትመንዎ ኩሉ ናተይ ነገር፡፡

  1. ኪዳነ ንጉሰ፡2014

 

 

 

ጋሻ ‘የ ዘይትብለኒ፡
“ፍቕሪ ጸጋ ‘ዩ፡ ንመንፈስ ዘምውቕ
ክንዲ ዓቐኑ ንሸውሃትና ዘስንቕ”
ኢልካ ትንፋስ ሂብካኒ፡ሓቂ  ‘ዶ ኣይኮነን

“ፍቕሪ ኣይፈርሕን ‘ዩ፡ ክሳራን ሓደጋን
ኣይጸባጸብን ከኣ፡ ብህያብን ጌጋን”
‘ዚ ኸ ቃልካ፡ዶ ኣይነበረን፡

“ፍቅሪ ንፋስዩ፡  ናብ ማንም ዘይነፍስ
ሩሕ ደስታ፡ ናይ ሰላም እስትንፋስ
ጽላል ናሕሲ፡ ብዘይ ክብደት
ብራኸ፡ ብዘይ ውሱን ርሕቀት”
እናበልካ ኣብ ልበይ ክትጸፍዮ
ከመይ ኣየአምንን ‘ዶ ኢልካዮ

ነብስኻ ክትሕሉ ካብ ውድቀት
ትሒትካለይ ኣጻዊድካ ንዕቀት
መፈንጠራ ጌርካለይ፡ ብሜላ ብርቀት፡
ጅምር ከየበልና ኣብታ ጻባብ
ተጻቢእካኒ  ብምጽብጻብ
ስነይ ነኺሰ ሓደ ክልተ ሻብ
ደይበየ ኔረ ንእሽቶ  ዓቐብ፡
ኣብ ፍርቂ መንገዲ፡ ኣብ ‘ቲ ሶንኮፍ ድልድል
ቃልካ ተቀይሩ፡ ተቀይሩ ፊደል
ኣነ ንዓኻን ስሌካን ንምንባር
ቃል ኣቲየ ኔረ፡ ቃልካ ንትሰበር፡
ክፈርሓልካን ክፈርሓካን
ኣሕሊፈዮ ‘ወ  ንዓካ ስለኻን
ይፈትዎ ኔረ፡ ድኻመይ  ኣብ ሕቅፎኻ
ደስታይ እብርብሮ ካብ ቆፎይ ቆፎኻ፡

ስሚዒተይ እትጸውር ብዘለዋ ዓቕሚ
ልቢ ኔራትኒ ‘ብቃላት ትደሚ
ከይተሰከፍካ ረጊጽካያ
ብሓይለ-ቦኻ  ሓሲኻያ
ብውሕልነት ብኽእለት
ፈጺምካዮ መስርሕ ጥልመት።
ጋሻ የ ዘይትብለኒ በዓል ሓደ መዓልቲ
ክጣየስ ትብለኒ ክትውንን ርስቲ፡
ሓቂ ሓቂ ዝጭኑ ኣቃራርባኻ
ከም ‘ትጠልመንስ  ዘይጠርጠርኩኻ።
Kidne nuguse 9/2016.

 

ብጽባቐ ሰኪሐ፡

ኣጸልሚተ፡ ኣብሪሀ

ሃንደበት፡ ኣገሪሀ

ከፊተ፡ ቀሊዐ

ብደወይ፡  ቀኒዐ

ብከውሊ፡ ብድነ

ቀሪበ፡  ደኒነ

ብድቁሳ፡ ብዱቁሰይ

ቀሊበዮ ከርሰይ

ጭራሽ ዕቡድ ኪይነ

ኣብ ብራንዳ፡ ኣብ ክሽነ

ግልጽ ኢለ፡ ቀይኒነ

በቃ ቅጫ ኮይነ

ኣብ ሰድያ፡ ኣብ ሶፋ

ኣሳፊሓ፡ ብኾፋ

ተደጊፋ፡ ተደጊፈ

ብጽባቐ ተገሪፈ

መመሊሰ ሃሪፈ

ብጽባቐ ሰኪሐ

ይናፍቓ ጸጸኒሐ።

Kidane nuguse,

2016.

 

ስመይዮ፡

ካብ ፈለማ ካብ እዋን ሌላ

ከጽድፈኒ ደልዩ ህቦብላ

ናይ ማዕበሉ ኣማዓባብላ

ናይ ልበይ ኣጋናፋፍላ

ናፊቐካ ናፊቐኪ  ከይበልና ምሸትና ኣይነምስዮን

ፍቅሪ ኣምበር ካልእ ኢልካ ኣይትሰምዮን

ንበል ‘ ሞ “ሕውነት ንፍቕሪ ወለዶ

ገዱፍዎ ከይዱ ሰሪሕሉ ኣጉዶ”

ስለምንታይ ? ንዝብል ከምዚ’ዶ ከምቲ’ዶ

ክጋገ ኣይደልይን ጸላኢና ‘ሓንግዶ

‘ተዘይ ኣግሂድግዪስ  ከም ርዱእ ነይወስዶ፡

ኣንቲ ‘ብ ድቕድቕ ጸልማት ብልጭ እትብል ብርሃን

ብጉያ ዝስዕባ  ዝረአ  ብምስኣን

ብዘይ ጻዕሪ ኣድኪምክኒ  ድቃሰይ ወስድኪ

ሃንቀው ይብልለኪ ብፍርቂ ትዕግስቲ

ምራቐይ ይነጥብ ከም ንብዓት

ኣንጉዐይ ይሕለብ ከም ሰርዓት

ጋብራ ልበይ  መሊኡ ይደፎኦ

ዝቃጸል ሓዊ ማያት ባሕሪ ዘየጥፎኦ

ካብ’ቲ ጡዑም  ልሳንኪ ናብ ልበይ ዝከዖ

ፍቕሪ ብርሃን ‘ተኾይኑ ዘይምፍቃር ግን ዑረት

በይናውነት  እስራት ምፍቃር  ድማ ነጻነት

ዓለም ናይ ፍቁራት ምስ ብሩህ መጻኢ

ኣብ ሕልሚ፡’ተኔረ ጋህዲ ዘየሪኢ

እነሀኹ ተበራቢረ

ሎሚ ‘ፍቂረ

ኢለ ልበይ ኣበሲረዮ

(እስከ በሊ ( ስመይለይ) 3 ) 2 ስመይዮ

እንታይ ደኣ  ኣለይ ዝቃዝን

ኣብ ብስራት ዶ ኣሎ ‘ዩ ዘሕዝን

ናፍቖትኪ  ስቓይ’ዩ  ዝቅልብ

ብሓደ ጫፍ ቆሩጹ ብካልእ ዝልቅብ

በቲ ይህሰ ኣሎኹ በዚ  ይዓ

Kidane (bealha

 

 

 

ኣነ’የ ሴፍ ኣነ!

ብህጻነይ’ዩ ገዲፉኒ፡ ኣይሓሰበን ብኣይ
ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ኣኺለሉ  ሰብኣይ
ናብኡ እናገስገስኩ ከቕርብ መብጸዓይ
ኣይፈለጠንን እናሓለፈ ብጥቓይ
ምስ ሰበይ ተጸበኹ ኣጸቢቐ ዕጣቐይ
ነዓይስ ቡዙሕ ኣይተቐየረን
ናውቲ ገጹ ሓዱሽ ኣይነበረን
ብድምጹ ብልምጹ
ብጽልሙ ብጭሕሙ
ብስጉኡ ብስብሑ
ብወስቱኡ ብስርሑ
ብዘረቡኡ ብጉርሑ
ንሱ ኣዩ  ቁሩብ ግን በሪሑ
ንሱ ኣብ ምሽምጋል ኣነ ኣብ ንእስነት
ንሱ በዓል ምልኪ ኣነ ኣብ ጊላነት
ተራኺብና ኣብ ሓንቲ ሰንሰለት
እታ መሳገሪ እሱ ዝሓልፈላ
መፍቱሓ ኣብ ኢደይ  ድልድቲ  ኣስካላ
ናብዛ ባሕሪ ምኣተወ ክፍት ተዘብላ

በታ ዝዝውራ መርከብ እናተንሳፈፈ
ኣብቲ ማእከል ባሕሪ ማዕልታት ኣሕለፈ
መሬት ረጉጹ ክዳኑ እናነገፈ
ኣቀመጥኩዎ  ምንጻፈይ ኣንጺፈ
ኣብ ዓይኑ ኣተኹ ንኩሎም ሓሊፈ

ክቖራቑሰኒ ብሕቶ ወዲ ሕቶ
ናብ ሕልፍኚኡ  በለኒ “ንዓ ምሳይ እቶ”

ክብረት እምበር ኣይፈልጣን’ዩ ሕስረት
ራሕዋ እምበር ኣይረኣያን ምረት
ማዓር’ዩ ቀለቡ ዝበለጸ መቐረት
ሓተተኒ ዓሌት ምስ ቀቢላ
መንነተይ መታን ከባስላ
በልኩዎ “እነሆ ናትካ ጊላ”
ሴፈይ  ኣብ ዝባነይ ተንጠልጢላ
ጎይታይ ጎይታ ሽሕ
ኣነ ዝበልካኒ  ይሰርሕ፡
ብዘይካኻ ንማንም ዘይፈርሕ
ኣፈሳሕኩዋ ኣብ ልቡ ሰፊረ
ልዕሊ ወይኒ   ብውዳሰይ ሰኸረ
ሽመይ ነገርኩዎ ምዃኑ ሴፍ
ስርሐይ ውን ምዃኑ መዛዚ ሴፍ
ሽዑ ተሓበነ
እምንቶ ኣመነ፡
“ኣይትሕደር ኣይትውዓል
ኣብዚ ጎነይ ደው በል
የማናይ ኢደይ ክብለካ
‘ተንኢሱካ ጸጋማይ ክውስኸካ”
እናበለ ሃበኒ ሽመተይ
ኣዛዚ ቤቱ ኮንኩ ልክዕ ከም’ዛ ቤተይ
እንተን ዝጾመለን ፈቐድክይወን ለይተይ
ብሞቱ ክፍስጎ ኣውደ-ዓመተይ
ምስ ኣኸለ ይኣኽለኒ ኢለ
ርእሱ ክወስዳ  ካብ ክሳዱ መንጢለ
ኪሒሱኒ’ዩ እዋን ተመላሳይ
ቀታሊ ኣቦይ  ደቁሱ ምሳይ
ከውደቐሉ ብልሒ ናይ’ዛ ሴፈይ

ኣማኒኡ’ዩ ኔሩ   መፋርቕቱ
ኣቦይ ‘ወ ብጽሙድ ናውቱ
ኣብ ኢዱ ዝሞተቶ እምነቱ
ትሕቲ መሬት ዘስፈሮ ብኲናቱ
እናረሃጸ ያሒት ያሒት
በልኩዎ ብሴፈይ
ኢድ ሰራሒት ጸናሒት
በልኩዎ ብኣፈይ
ኣነ ሴፉ  ኣነ
ከምዚ እዩ ምፍዳይ ሕነ።
ኪዳነ ንጉሰ( beal Haki)
12/2015

ሓወይ!

ቀንዴለይ ወሊዐ ኣብ ልበይን ኣብ ገዛይን
ዘሊለዮ  ኣሎኹ ዱቋይን ብርዘይን
ሳላኻ ዝሰኣንኩዎ የብለይን
ሰነደይ እወ ስንቀይን ጉዝጓዘይን
ከመይ ኣሎኻ ሓወይን ማሓዛይን

ማህጸን ኣደይ ‘ቲ ካብ ኩኩ ዝተሓረዬ
እንኳዕ ቅድመይ ንዓኻ ፈረዬ
ዕድመ ንእስነተይ ሳላኻ የዕርዬ
ይስጉም ኣሎኹ መንገደይ ኣጽሪዬ

ለውሃትን ሓልዪትን ኣብ ልብኻ ይርከብ
ብልሕን ውሕልነትን   ብምሉኡ ጥበብ
ሰፈሩ ‘ዩ ናይ ርእስኻ ሒላብ
ብሩኽን ሓላልን’ዩ ዘዕብየካ ሞሶብ

ኣንታ ልቢ ናይ ገዛና  ንሕና ከኣ ሓሳባት
ግርማ ጽባቐ  ናይ ሙሉኣት ኣሕዋት
ንሂወት ትገጥማ ብደረትካ ትቃለሳ
መሰልና ተምጽኦ ካብ ምንጋጋ ኣንበሳ
ኣባኻ ሪኤዮ ትርጉሙ ናይ ሓቀኛ ጓሳ

ምኽርኻ’ስ ሕግታተይ ኮይኑ ይነደፍ
ድልየታትካ ትእዛዛተይ ኮይኑ ይሕለፍ
ቃልካ ኣብ ክሳደይ ከምዝተጋደመ ሴፍ
እንተ ጢሒሰዮስ ሂወተይ ትኮሎፍ

ሓውኻ ሙዃነይ እምብዛ ኮሪዐ
ድምጽኻ ካብ ሩሑቕ ብደወል ሰሚዐ
ብኣካል ምፍላይካ ብሂወት ኣንቢርኒ
ግን ናፍቖት ከዲኑ ናፍቖት  ደሪቡኒ።

ኪዳነ ንጉሰ
12/02/ 2016.

 

 

 

ሕቶ ፍቕሪ!

ጽላል ወርሒ ኣለኪ ዘይመንዎ ዘየርክቦ
እሱ ዝርሕቀኒ ኣነ እንከርክቦ
ስእሊ ኣለኪ ኣብ ልበይ ብጸልማት ዘንብቦ
ሙውቕ ሰላምታኺ ትሕትና ዝጎለበቦ

ጥልቀታዊ ስሕበት ኣዓይንኺ ‘ድዩ ፈላሚኡ
ልበይ ተመሲጡስ ኣፈቂሩኪ ኣመሚኡ
ትጽቢተይ ግን  ነዊሑ ዕድሚኡ
ማይ ኣብ ዕትሮኺ ጎረረይ ጸሚኡ

ፈቐዱኡ ዝተወለዓ መብራህቲ
ዝጥምታኒ  ፍርያት የዒንቲ
ኣብዙርያይ እንተመሰላ ንጸሓይ
ወይ ጸላም ወይ ጨለምታ’የን ነዓይ

ምስ ክምስታ ካብ የዒንትኺ ዝሰረበ
ጭራ ሓልዮት ኣብ ገጸይ ዝዓለበ
እሱ ‘ዩ ዝጸልወኒ
ገማጢሉ  ዝቖልወኒ
ክሳብ ዝኸውል ዘፋንወኒ
ምስተፈለኺ ዘይፍለየኒ

‘ታይ ደኣ በይኒኺ እዋን ተሕልፍዮ
በይንኺ ከኣ ልበይ ብሒትክዮ
ባህርያተይ ዲኪ ፈሪሕክዮ
ወይስ ሕቶይ ኢኺ ዘይተረዳእክዮ

ኢደይ ኢድኪ እንዶ ፍቕርና ንኸሽን
ዘይኮንኩ እኳ መባኸንን ሓሻሽን
ነዓይ  ምክሳብ ዶ ኣይሓይሽን
እን ካብ ትሪኢኒ ሸለልን ዕሽሽን

ሰብ ካብ ሰብ ፍቕሪ እንክልምን
ዝወሃብ  ሙዃኑ ከመይ ዘይንኣምን
በይንኻ ምንባርሲ ኣይዘረባን
ኣቅልልዮ ‘ባ ከም’ዛ እንካን ሃባን

ንላፈን እንዶ ግዳ ብረኪ ብርኪ
ልብኪ ሃብኒ ዘለኒ ክህበኪ
ብየማንኪ ዶ የማንኪ ትሓኪ
ሓንቲ ጉንቦ ኢድኪ ኣብ ዘላታ
ትደርዝያ ብ’ታ ጸጋም ሓብታ
መውስቦ ‘ዩ ምጽማድ ናይ ክልተ ጾታ።

,(ኪዳነ)
1/1/2016

 

 

ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡

ጓልሰብ እንተምጽኡሉ ዘይብህጋ

ኣበር እናቕጸረ እናሻዕ ይነፍጋ

ከያፉቶ ኣብ ኢዳ

ኣብ ገጻ ገለ ማዳ

እንድዕሉ ለበዳ

እናበለ ተሓሲሙ ይሰዳ

ናይታ’ሱ ዝደልያ ዝድነቕ’ዩ መልከዓ

ካብ ህሉዋት ተሰዊራ ኣብ ልቡ ተሰኰዓ

ጥበባውያን ኣጻብዕቱ ቀለም ‘ሞ የንዘዓ

ምስሊ እታ ልእልቲ ኣብ ጽፍሒ ይቀብኣ

ካብ ልቡ ኣውጺኡ ኣብ ሴለዳ ይሪኣ

ያሒት ያሒት ከ ይዓግብ በኣኣ

ቀለማዊ ውህደት ኣብ ሕልኑኡ ይቕጠን

ደረት ጽባቐ ኣብ ኣእሙሮኡ ይምጠን

ኣጻብዑ ይዳሎ ንስእሊ ይውጠን

ብዘይምግናንን ብዘይምንእኣስ

ንግስቲ  ብዘይ እስትንፋስ

እያ እታ ቅብኣ’ቲኣስ

ዘዝመጸት ሄዋን ግን ዘይትሰማምዖ

እዚ ሳኣሊ ደኣ መዓስ’ዩ ክምርዖ

ጽባቐ ናይ ጎርዞ

ምስ ጽባቐ ቅብኣ

ስለ ዘተሓሓዞ

ካብ ዘይተረኽበት ንስእሉ ትመስል

ክፈሪ ክጸጊስ ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡፡

መስተንክር፡

ኣጻቢባ ጨፋሊቓ

ሰለስቲኦም ደቃ

ካብ ሓንቲ ከብዲ

ተጋላጊላ ኣብ ሓንቲ ረፍዲ

ኛው ኛው ኢሎም ጠምዮማ

ጣምጣም ኢሎም ጠብዮማ

ጠምዮም ኣጥሚዮማ

ጸባ ጡባ ንዕንጋለ

ስለ ዘይኣኸለ

ዋርድያ ባዕላ ሃዳኒት ባዕላ

እዛ ዓለም እወ ‘ዛ ንነብረላ

ተረዲእዋ ውዕል ከምዘይብላ

ኣብ’ታ መሕረሲኣ ዓሟቕ ቧኽራ

ብኮፋ  ተማራሚራ

ኣሚና ከይትገድፈላ ሕድሪ

ኣይተኣመነትን ምድሪ

ሓቂፋቶም ከይትድቅስ

ልባ በሲዕዋ ናይ ደቃ መልቀስ

ኣየ ኣደ፡ መስተንክር!

ንውሉዳስ ኣብ ከርሳ ክትቀብር

ዒሕ ኢላ ዝወለደቶም

ኣስተማቂራ በሊዓቶም

ኣብ ሰፈሮም መሊሳቶም

ንኹሉ ኪሒዳ

ኣሚና ንኸብዳ

ሻቕሎት ኣወጊዳ

ምኽንያቱ ናበይ ከምዝኸዱ

ጠምዮም  ኣይተኣበዱ

ዳግማይ ኣይተወለዱ።

(ኪዳነ ኑጉሰ፡)

11/2015

 

 

እንታይ ምስኮንኩ ድየ!

ኣተኻ ወጻኻ ናይ ዘረባ ጸይቂ

ክንዲ ሙቑር ዕላል ምሸተ-ምሸት ቆይቒ

ኣበይ ኔርካ ምስ መን ምስተማሳቐሉ

ብሕቶኺ ኣእምሮይ ዘንቢሉ

ምርመራኺ ም’ሳኣንኩ ምመላሱ

ኣብዘይ ነበርክዎ ኔረ ኢለ ይሕሱ

ኣድራሻይ ከኣ ይጠፋኒ መሊሱ፡

ብሓሶቶይ  መልሓሰይ  ይሓይኽ

ነዓኺ ግን ይብለኪ ሕርኽርኽ

ክንዲ ሸልል -ትወስድኒ ናብ ህልኽ

ተዝንብለይ ኩርማጃት  መሾንቦባ

ተስምዕኒ ናይ ባኮ ዘረባ፡

ሹዑ ይጸልኣኪ መመሊሰ

ዘይምለስ ምስኮነኒ ተጣዒሰ

ምስ’ተኻራከርና ምስተፈኻኸርና

ክንጠሓሃር  ምስ’ተቓራረብና፡

ነዊሕ መልሓስ   ቶጎጋ ምስ ዒግታ

ዘይእኩብ ኣእዳው  ዘራጊቶ ወስታ

ከንደይ ሻዕ ኣለኒ ብፍቕሪ ምሕጽንታ

ተጸሊኡኒ ሎሚስ  ናይ ሓንጎል ጸወታ፡

ንፍቕሪ ዝኸውን ንፋይ ምስ’ተሳእነ

ኣነ ትብሊ ይብል ከኣ ኣነ

ኣይትዳነዪ ኣይዳነ፡

እንታይ ምስኮንኩ ዶ’የ ፍቕርና ረሲዐ

እቲ ጽቡቕ ምስልኺ ብሰንኮፍ ሰኒዐ

ንክመንዎ፡

ዘዳለኽዎ

ኩሉ ኣቋሩጸ

ምህዳም መሪጸ፡

ሩሕቕ ኢለ’ባ ረከብኩልኪ  ተኽኣ

ከይተቐየርኪ ምስተርፍኪ ኣብኣ

“ተጻዊቱለይ” ‘ትብል ቃል ካብ ኣፍኪ ወጺኣ

ኣይትመዝምዝኒ  ማዕረማዕረ ንኹን

ኣጻዊተኪ እምበር ኣይተጻወትኩልክን

ካብ ናትኪ ዝዓቢ ኣነ ኣይበደልኩን

በቢ ኲዕሶኻ ምጽዋት

መን  ይሰዓር መን ይዕወት

ምክንያት ገዲፍኪ ረኣዪ ውጺኢት

እንታይ ምስ ኮንኩ ዶ’የ

ሕነ ፈድየ?

ቀስ ብቀስ

በደል ብበደል ይዕበስ

እሾኽ ከኣ ብእሾኽ ይንቀስ

ብወገንኪ ደኣ ታይ ኣምጾኦ ምጥዓስ።

ኪዳነ ንጉሰ

1/11/2015

 

 

 

ጸልማት፡

ዝጭበጥ የብልካን ዝተሓዝ
ዝፍተል የብልካን ዝምዘዝ
ዝፍረስ የብልካ ዝነዖ
ዝፈስስ የብልካን ዝከዖ
ዶርጋዕ ኣይትብል ዓቐቕ
ሻሕሻሕ ኣይትብል በጨቕ
ኣይትርሕቕ ኣይትቐርብ
ኣይትፍንተት ኣይትለግብ
ኣድማሳዊ ጉልባብ

እንታይ ድ’ዮም ዘቖሙኻ ባእታታት
ኩርናዓት ወይስ ሕንጻጻት
ማዓሙቕ ወይስ ደልሃመት
ምትሓት ዲኻ ወይ ክውንነት
ሚስጥርካ ኣቡይኒ ምግማት፡
ትጥቅለል፡ዲኻ ትቕንጠት
ትዝርጋሕ ዲኻ ትምጠጥ
ሕቶ ሂቡ መልሱ ዘይፈልጥ
ጌርካኒ ጸልማት፡
ኣብቲ ናይ እሱራት ኣባይቲ
ኣለኻ ለይቲ ምስ መዓልቲ
ኣብቲ ተውሳኽ ስእነት
ተጻዒንካ ኣለኻ ኣብ ዝባን ድኻታት
ምስ ድንቁርና ተፋሒስካ
ተፈጥሮ  ክንስኻ
ኣብ ቤት-ሃብታማት
የለኻን ዋላ ሓንቲ ዕለት
ኣንታ ጸልማት
ኣብ ውጽዓት እሞ መሊስካ ትምዕርግ
ብርሃን ሽምዓ እኳ ተብላ ጽልግልግ
ኩሉ ሓደ ዶ ኣይኮነን…
ኣብቲ ናትካ ንግስነት
ከም ግስም ከም ምዕማት
ቋሕ እንተበልካ ውን ጸልማት፡፡

ኪዳነ ኑጉሰ፡
7/2015

እዝጊሄር ዘይፈርሕ፡

ሒዘ ‘ተሪኡኒ ኣሕድግ
ተጸጊመ ‘ተሪኡኒ ምሕድግ
ምስኪን መሲሉ ትብልጽ
ትሕት ተብልኩ ርግጽ
መትሓዚ ሲኢነሉ
መልከፊ ዘይብሉ
እዝጊ ሄር ዘይፈርሕ ረኺቡኒ
ኣሳራጥይ ኣቢሉኒ
እዝጊ ሄር ክፈርሕ ሪኡኒ፡፡

ኪዳነ ንጉሰ 7/2015

 

 

 

ንዓይ ድዩ ጢዒሙኒ ዘሎ!?

ኢድካ ክሳብ ትዝርግሓለይ ኣይምተጸብኹን
ይፈልጦ እንድየ ድልየትካ ልማኖ ኣይደልኹን
ግደፍ’ባ ከብደይ ኣይትብልዓኒ
ንዓይ’ሲ መዓስ ጢዒሙኒ,

ዓቕልኻ ኣጽቢብካ ደሃየይ ደሊኻ፡
ረዲኤት ሓቲትካ እንክሕግዘካ
ኣነ ንባዓለይ ምስ ኣተኹ
ኣብ ማሕለኻl
“ዋሕስ ዝኾነካ”
“መን ኣለካ “
ምስ በሉኒ
ኣይጠቐስኩን በዘይካ ንስምካ፡

ጸኒዑ እዩ ዝንብር ሓው ዝኣመነ
የማኑ ጸጋሙ ስደት ብሽግር ስልዝስነ
እስኻ ግዳ ጀማሪ ከምይ ከ ክትገብሮ
ቅሩብ ተጸበየኒ  ጾርካ ኣይተውርዶ
ኣይክጥዕመካን እዩ ግን ልመዶ
ምክኣል ጥራሕ እዩ ከኣሎ
በጃኻ-ነዓይ ድዩ ጢዒሙኒ ዘሎ?

ካብዚ-ናብቲ ኣእጋረይ ነቒዑ
እምብይታ በዚሕዎ ኣዒንተይ ነቢዑ
ኣብ ኢደይ ሓውይኒ ሽገይ  ተባሪዑ
ካብ  ክሳዱ
ክሳብ ኢዱ
ነዲዱ
ባል፡ባል፡ባል እንዳበለ ኣብ ኢደይ
ይዕግስ’የ ዘለኹ ክሳብ ዝሓለፈልይ፡

ዋላ ሓሲሙኒ ትሕዝቶ ክረክብ
ንነብሰይ ቀጺዐ ንዓኻ ክዐግብ
መወዳታ ሕልመይ እዩ ክወግሕ ክመሲ
ተዓገሰኒ ትዕግስቲ ሲ
ክምልሰልካ’የ ግብረ መልሲ
ኣሰይ ከብልካ ኣሰይ
ሓወይ ምንኣሰይ ፡፡

በዓል ሓቂ( ኪዳነ)
20/03/2015

ድላይካ ብድላይካ፡!!!!

ክንደይ እኳ ሉዙባት፡
ምንቕ ዘየብሉ ሙዕዛት ቃላት
ኣብ ምጅማር ፍቕሪ ፈለምቲ
ንሰም ዶ ይኾኑ ዛዘምቲ
ወይስ ኣለዉ ተለወጥቲ
ዋላ ብትምኒት ዋላ ብሕልሚ
ዋላ ብጸወታ -ብሃውሪ ንዕንቅፍቲ-ንሱጉሚ
ኣባይካ ትብሊ ሃይ(ኣይ )እንክሰሚ
ድላይካ ብድላይካ ኮይኑ ፈጽሚ
ካብ በልኪ ዝጸላካዮ  ይጸላእ ዝፈተኻዮ ይፈቶ
ልብኺ ኣነ ጥራሕ ካብዝብሕቶ
በሊ’ስኪ እቲ ናይ ፍቕሪ ዘራጊቶ
ኣብ ምድሪ ቤተይ ከይስዕሰዓለይ
ቃል ዶ ከእትወኪ  ከምድላየይ
ከመይ እዩ ጠባይኪ ክነግረኪ ጠባያይ
ኣይቅየመክን እየ ዕርድኺ ሒዝኪ ‘ተዘይ ተዋጊእክኒ
ብዘይ ፍላጥ ‘ተኾይኑ ብደል መዓስ ይገርመኒ
ደረጃ ምሕረትኪ ክፍልጦ ደርቱ
እንታይ ‘ተጌረ እየ እሱር ቤት ዝኣቱ
ብቲ ናትኪ ብይን
ጥንቃቐ ክገብር ፍቅርና ከይዕይን፡፡

በዓል ሓቂ( ኪዳነ )
24/03/2015

 

ን’ታሪኽ!
ኣብቲ ምክዋን ዘሎ ምህላኽ
ኣብቲ ምኽሻን ን’ታሪኽ
ፈልቕለቕ  እናበለ ዝተክኽ
ካብ ቡሱል ጠረ ምስ ወጸት ብፉሑኽ
መድሓንቲ ሰዲዳ እናበለት ትልኽ
ሹዑ ብዛዓባኣ ይጽሓፍ ይትረኽ
መሪር ዓጽረሞት
ጸቕጡ ዘይልዓል ክብደት
ኣየ ክጥዕም እባ ንሰማዒ
ካብ ሩሕቅ ብመስኮት ንዝሪኢ
ተሓጓሚት ባዕላ ጸሓፍቲ  ካልኦት
ብቀለም ዝዕይሩ ንዝዛረየ ንብዓት
ሳላ ዘስተንፈሰት ኣብ መወዳታ
ብስሪኣ ተዕለሎም’ቲ ዛንታ
ፍጻሜ ብገብታ፡፡
ብርካ ብዕጽፉ ኢዳ ብጥምሩ
መሬት ቓርየት እናሸተተ ምስ ሲኦል ሃሩሩ
ልሳና ምስ ትንሓጋ ተላጊቡ
ብተኣምር ኣታሳኣኣ እኮ እዩ ታሪኽ ተመዝጊቡ
ሂወት እኮ እዩ ኣብ መንጎ ምውታት ተረኺቡ
እዚታት እኮዩ ተጸብጺቡ
ንሰነድ ክጥዕሞ ከቢሩ ተሓብሒቡ፡፡

እንታይ እዩ ኣገዳስነር ታሩኽ
በዓል ሓቂ( ኪዳነ)
3/2015

ደቀይ!

ነ’ቦይ ደቂ ደቁ
“ኣቦኺ ‘ብልዒ’ ተባሂሉ
ክርትም ኢሉ ሲሒቑ
ኣስናኑ ከኣ  ለቒቑ”
እናበሉ
ኣስሒቆምኒ እናስሓቁ
ትግርኛ እና’ምሎቑ።

በዓል ሓቂ(ኪዳነ)
27/4/20015

Hic  ሒቕ

 

 

ብኽቡር ወረቐት!

ብኽቡር ወረቐት፡
ንዕለተ-ልደትኪ ዝተሓትመ
ናብ ብዙሓት ‘ተበጸሐ ዕድመ፣
ኣልባስኪ እንተጻዕደወ ከም በርድ
ንሱ መዓስ ከም መምዘኒ ይውሰድ፤

ያእ ኣርእስቲ ድኣ ትኾኒ፡ መዕለሊ
ሃብታም እምበር ለባም ‘ዶ ትብሃሊ
እንተ ዓሰሉኺ እልቢ፡
ጻድቕ ነይትምሰሊ
ኣብ እዋን ሕረ ሕረ ከኣ፡
ብየውሃት ትኽወሊ
መን ኣሎ ብገርሁ ንዓኺ ዘለሊ፣

ሕልና፡ ዳኛ ‘ተዝኸውን እንታይ ምፈረደ

ጋሃሲት ፍቕሪ ፡ ሰነፍ ኣደ
መዕነዊት ሓዳራ ዝገደደ
ዳኛስ ዳኛ ‘ዩ ኔሩ
ከይዳኒ’ንዶሞ ተኣገደ!

ሕልና እወ ሰራዊት ኣልቦ ንጉስ
ይወቅስ እምበር መዓስ
ኣብ መጋባኣያ ይኸስስ።

ኣንቲ፡ ካን ዲኺ ስኢንኪ ካብ ኩሉ
ሰብ ቅኑዕ እንተ’ሎ ወይ ተጋግዩ ከይህሉ

የልን ሕልንኡ ዘይምስክረሉ፣

ርክብኪ ምስ ሰብ ንዋይ ኮነ
ኣፋልምኡን መዓልቦኡን ዘይፈልጦ ኣነ
ከም ቆልዓ፡ ኣብ ቤተይ እጽበ
‘ደንቆሮ ይመስለኪ ዘየዋጽእ ሓሲበ
ኣነስ ፈሊጠኪ ካብ ገጽኪ ኣንቢበ
ኣርሒቐ ከይከይድ ፡ በደልኪ ጸብጺበ
ፍረ ብርከይ እንዶ’ሞ ኣብ ማህጸንኪ ረኺበ፡፡

በዓል ሓቂ(ኪዳነ) ግንቦት 2010 ካርቱም፡፡

ክልተ ካብ ሚእቲ!!

ዘዓቕመይ እንተሃብኩስ ዊሒድካ ድዩ?
ክልተ ካብ ሚእቲ’ስ ወዮ ኣኺልካ ድዩ?
መን ምስ ቀንደዝማች ተሟጓቲ
ናትካስ ከኣ ግርም ተመጽዋቲ
ስለ ማሪያም ኣይትብለሉ ስለ
መለኣኽቲ
ቀረጽ ከፊልና ከምግቡእ ንቐረጽቲ፡
ነዓኻ ክኣ ክልተ ካብ ሚእቲ
ከምቲ ክሉ ዝፈልጦ
ወይ ለማኒ ኹን ልብና ዝሓሰቦ ተመጦ
ወይ ኢድካ ኣክብ ኣሕሊፍካ ኣይትቃናጦ
እንታይ ኣሎ እዩ ንሕና ዘይንፈልጦ
ንረብሓኻስ ረብሓና ኣምሲልካ ተቐምጦ ፡
እንታይ መለሳ ኣለዎ ግብሪ እንተተሰመየ
ንልማኖ ዶ ልማኖ ኣለዎየ፡
ፍልልይሲ የብሉን ዋላ ሓንቲ
ኢድ ቶዃቢ ብላዕሊ
ኢድ ለማኒ ብታሕቲ
እያ ግን እታ ግብእቲ፡፡
በዓል ሓቂ( ኪዳነ  )
2014
ዳኒኤል!

ዳኒኤል ተኽለ-ሃይማኖት
ኣልዕሎ ‘ቲ ዋንጫ ሕፈሶ ‘ቲ ዓወት
ኤሪትራዊ ሓየት

ኣብቲ ዙር ፈረንሳ
ናይ ዓቀብ ኣንበሳ
ልበሳ ማልያኻ ልበሳ

ኣብ ሰማይ ደኣ እምበር
ኣብ መሬት ዶ ይብረር
ኣርኢኻና ሓቅታት ክቃያየር

ካብ ዓንተራት ኩሎም
ማሓውርካ ዝዓንተራ
ኣብ ሕቆ ብሽክለታ- ብተኣምር ዝነፍራ
ለቢስካዮ ማዕርግ -ማሊያ ጉራጉራ

ዓዕንቲ ዓለም ናባኻ ክንጽራ
ብኣኻ እኮ እያ ታሪኽና መቒራ
ተስፋ ገሬን ዝተቐብራ ክፈሓራ፡፡

ፋም ፋም  ዳኒ’ዩ እቲ ጸሊም
ጺጽ  ጺጽ ዳኒኤል ይበልጽ
ብሳዕሲዒት ብጣቒዒት
ሽደን’ዩ ወዲ ዓደይ
ንዳኒኤል ዶ ክሰብራ ኢደይ፡፡
በዓል ሓቒ(ኪዳነ) 2015

 

 

ህዝቢ ኤሪትራ!

ዝዕምጸካ ኣይሰኣንካን ሕሾኻ ዝኹልስ
ቁጽርኻ እንከውሕድ ኣብ ግንባርካ ዝትኩስ
ዘዕጥቐካ ዶ? ትደሊ ረሃጽካ ዝሕብስ
ወጽዓኻ  ይመርረኒ ግን ከኣ ይዕገስ

እቲ’እትከፍሎ- ዕርቡንን ሞባእን
እቲ’ቲ ጥዕሞ-ሓሞትን ጽዋእን
እቲ ‘ትዕጠኖ -ከርበን ሽንፋእን
ዘዝሓለፍካዮ ብድሆ ምስ ዕንወት
ንገድሊ ሂወት፡ንሂወት ከኣ ሞት
ወገሐ ጸበሐ ካብ ትምጽውት

ህዝቢ ኤሪትራ ባዕልኻ ሞንጉድ
ባልዕኻ ሰውድ
ጎድኒ የብልካን ካብ ውሽጥኻ ውለድ
ከነዕብዮ ኢና  ሰብ ባህጊ  ብምዃን
ካብቲ ሸያብ ይሓይሽ እቲ ህጻን
ዕድል ኣይንህብን ንሰብ ተርባጽ
ንሕና ኣብ ቃልና ኣሎና ኣብ ቃልካ ንቀጽ

ሰብ ጫውጫውታ  ቅርዓት ዘሐምዱ
ዓንደረቦ ምስ በነነ ናበይ ከምዝኸዱ
ሰማይ ድዩ ከዕርጎም፡ መሬት ያ ክትውሕጦም
ሱቕ ደኣ በል ኣዲኦም ትፍለጦም
ህዝቢ ኤርትራ ግን   ንቃሕ እሞ ቀዳምነት
ሹዑ ክንጻዋዋዕ ኢና በቲ ስዉር ኣስማት፡

ኣንታ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ጸገመይ
ዓጢጥኒ’ሎ  እዚ ናትካ ጉዳይ
ናይ ኣሰርትኻ ማሕለኻ
ሚስጢር ናይ ጨኳኒኻ
ወይ ከም ዝተዃዕወ ማይ፡ኣብ ነቓዕ ዋላኻ
ወይ ጸሪገ መጥፋኩዎ፡ካብ ቅድሚ ዓይንኻ
ዘይመድለየ ኔሩ ዘረባን ቆዮቓን
ዱኹም ጎድኑ ደኣ ይፈልጦን ፈረቓን
ክርቢት ምሸርጠጥኩሉ ከም ቃንጫን ዱርቋን
ካቡኡ እንከ’ሞ ኣታ ሓላል ህዝበይ
ንቕሓት እንድዩ ጎዲልካ ካብ ብዓንቶቦይ

ዘዘሸወትካዮ እንዳተቐረመ
ዘዝወለድካዮ እንዳሃደመ
ይጽበ ኣለኹ ተጸሚመ
ክሳብ ነቂሕካ ምልክት ትህበኒ
የማነይትኻ እልዒልካ ክሳብ ትባርኸኒ
እምበር ሒጂ ደኣ  ውዕሎኻ ውዕሎ ፍንጃል
በቲ ማኣድኻ ትባጃጀል
በቲ ደቕኻ ንጉጃጀል
ኣብ ፍትሒ ዘላ ዕርፊ ከይትሰጥም
ኣጻብዕቲ የዋህ ከይትቕርጥም
እነኹ ብዓቅሊ ይጽመም።

በዓል ሓቂ(ኪዳነ)
7/2015

ሰፈር ቡቱ!
ሰፈር ቡቱ
ተዃዒቱ
ቡቱ ብቐደሙ ኪዒቱ
እንድዩ ሰፈሩ ዝኣቱ
ነገር ግን ኮነ
ብዘይ ድልየቱ
መሬት 2 ሳዕ ተኳዒቱ-ንምሸቱ
ሓንሳብ ባዕሉ ቡቱ
ሓንሳእ ብጸላእቱ፡፡

በዓል ሓቂ(ኪዳነ)
14/03/2015፡፡

ፍትሓያ!
ኣታ ወዲ እንታይ ኢኻ ትገብር ዝነሆኻ
ምጥላፍ ሲ ጠሊፍካዮ እቲ ማሕለኻ
ከሙኡ ውን ምስጓጉድካ ተዳሊኻ
ጸባ እሞ ትሓልብ ዶ ‘ለኻ፡
ናይ ‘ዛ ለዋህ እንስሳ
ኣእጓራ ተጠሪፈን ከይንቃሳቀሳ
ጓጉድካ ስ ነይነጠባ
እንታይ ጉዱ ሲኢንካ ጸባ?
እቲ ምራኽ የሎን ድዩ ኣብ ቀረባ
ኣደራዕ’ባ ኣይትደራርባ፡
ወይ ፈንወላ እምባሒሉ ክመጻ ወዳ
ወይ እንባሕ እናበለት ትርከቦ ስደዳ
ፍትሓያ ፍትሓያ በጃኻ
ፍትሓያ ካብ ማሕለኻ፡፡

በዓል ሓቂ(  ኪዳነ)
– 6/2015
ኣያ ሃይሉ!

ሳንዳይ ተመርጻ
እዚ ኩሉ…….
ኣይፋሉ ኣይፋሉ
ኣንቱም ኣያ ሃይሉ
ከሙኡ ኣይትበሉ
ቁርሲ ቡን ከዳሉው!
ኣይባዕሉ እንዳኣሉ
ምቕል ኢሉ፡፡

በዓል ሓቂ(ኪዳነ) 5/2o15

እዞም ረጋቢት!

እዞም ረጋቢት፡ ሰማይ-ሰማይ
ይበርሩ  ብምስናይ
ከምሕረሎም ፡ኣብየት ሰናይ
ወስ ኣይትበልዎም ግደፍውም  ይዕልቡ
ኣብ ጫፍ ልሙዕ ገረብ፡ኣብቶም ዝዓንበቡ
ይዕሰሉ  ይጽገቡ
ኣብ ዝባን ናሕስና
ዲግ ዲግ ተበሉልና
ስለ ፍቕሪ ኣይንዛረብን ኢና
ፍቕሮም እዩ ዘብርሮም ዝህሉ
ስፍሓት ምድሪ እነሀለ ከሙኡ ኢሉ
ኣይቆረስሉ ኣይወስኽሉ
ነውሪ ኣይገብሩን ዝሕመይሉ
ንሳ ዘይትፈትዎ ንሱ ውን ዝጸሎኦ
ወንጭፍኩም ኣክቡ
ናይ ፍቅሪ ተጻብኦ
ንፍቑራት ቅንኢ ደኣ እንታይ ኣምጸኦ
ብጽቡቕ ዘይሕጎስ
ዝባን ፍቕሪ ኣፉ ይተዓበስ
ወይልኺ ጽረ ፍቕሪ
ዕምት ምስበልኪ ኣዒንትኺ ዑሪ
ኣዚያ ፈትያቶ
ንሱ ውን ኣፍቂርዋ
በጃኹም ረኣይዋ
ረኣይዋ እባ
ተሰሚዕዋ ሕሉፍ ዕቅባ
ኣብ ሑቕፈኣ ተዓቒቡ
ምስ ሓይሉ እንከሎ ኢዱ ሂቡ
ፍቕሪ ከምዚ ቅላጸኡ እዚ ከኣ ንባቡ

በዓል ሓቂ
/05/2015