ደስ ኣይበልካ……….

 

ሽልማት ገጸይ ኣድኒቕካ ወዲእካዮ

ጽቡቕ ተፈጥሮይ ኩሉ መኒኻዮ

ዘዝመጸጸካ ናብ ጽወአይ ገልቢጥካዮ

መሰናኽል ጉዕዘይ ምልማድ ሲንካዮ

ኣነ ከኣ ሓቢኤልካ እቲ ‘ስኻ ትደልዮ

የሕሚመካ ባዕለይ

ሕማም ክትፈልጥ ምድላይ

ባህ ከይብለካ እምበር እንታይ ነሩካ ምሳይ

“ንገረኒ እቲ ሓቂ እንታይ ሚስጢርካ

ቁጠዐይ ኣይውስኽ ፍቕረይ ኣይንክየልካ”

እናበልካ ለመንካኒ ኣብ ብርከይ ወዲቕኻ

ሓሲመ፡ ደሪቐ ኣብየካ

መቕጻዕቲ እናበልካ ቦኺእካኒ ጎነይ

ብግምጣሉ ለጊሰልካ ፈገግታይ

መሊስካ ወሲኽካ ቢልካ ስለምንታይ

ልሳነይ ከኣ “ባህ ኢሉኒ” በለት

ኢድካ ወስ ምስበልት ደሪቓ ተረፈት

ኩርማጅካ ዓኹሊልካ ራሕራሕካኒ

በቲ ሓደ ገሪምካ በቲ ሓደ ደስ ከይብለኒ

ቆሲለ ተረፈኩ ሞት ዝግበኣኒ

ባዕለይ እናዘለልኩ ናብቲ እትድርብየኒ

ባህ ኣይበልካ ባህ ከይበለኒ

ከመይ ዘይገርመካ

ነዓኻ እኳ ኢድካ መኒዐካ

ኣነ ውን ሓቀይ እምበኣር

ለሚነ ካብ ዘይመሓር

ፈቲየ  ዘየንገርግር

ሹዑ ትመንዎ ኩሉ ናተይ ነገር፡፡

  1. ኪዳነ ንጉሰ፡2014

 

 

 

 

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.