ብጽባቐ ሰኪሐ፡

ኣጸልሚተ፡ ኣብሪሀ
ሃንደበት፡ ኣገሪሀ
ከፊተ፡ ቀሊዐ
ብደወይ፡ ቀኒዐ
ብከውሊ፡ ብድነ
ቀሪበ፡ ደኒነ
ብድቁሳ፡ ብዱቁሰይ
ቀሊበዮ ከርሰይ
ጭራሽ ዕቡድ ኪይነ
ኣብ ብራንዳ፡ ኣብ ክሽነ
ግልጽ ኢለ፡ ቀይኒነ
በቃ ቅጫ ኮይነ
ኣብ ሰድያ፡ ኣብ ሶፋ
ኣሳፊሓ፡ ብኾፋ
ተደጊፋ፡ ተደጊፈ
ብጽባቐ ተገሪፈ
መመሊሰ ሃሪፈ
ብጽባቐ ሰኪሐ
ይናፍቓ ጸጸኒሐ።
Kidane nuguse,
2016.

ጋሻ ‘የ ዘይትብለኒ፡

 

 
“ፍቕሪ ጸጋ ‘ዩ፡ ንመንፈስ ዘምውቕ
ክንዲ ዓቐኑ ንሸውሃትና ዘስንቕ”
ኢልካ ትንፋስ ሂብካኒ፡ሓቂ  ‘ዶ ኣይኮነን

“ፍቕሪ ኣይፈርሕን ‘ዩ፡ ክሳራን ሓደጋን
ኣይጸባጸብን ከኣ፡ ብህያብን ጌጋን”
‘ዚ ኸ ቃልካ፡ዶ ኣይነበረን፡

“ፍቅሪ ንፋስዩ፡  ናብ ማንም ዘይነፍስ
ሩሕ ደስታ፡ ናይ ሰላም እስትንፋስ
ጽላል ናሕሲ፡ ብዘይ ክብደት
ብራኸ፡ ብዘይ ውሱን ርሕቀት”
እናበልካ ኣብ ልበይ ክትጸፍዮ
ከመይ ኣየአምንን ‘ዶ ኢልካዮ

ነብስኻ ክትሕሉ ካብ ውድቀት
ትሒትካለይ ኣጻዊድካ ንዕቀት
መፈንጠራ ጌርካለይ፡ ብሜላ ብርቀት፡
ጅምር ከየበልና ኣብታ ጻባብ
ተጻቢእካኒ  ብምጽብጻብ
ስነይ ነኺሰ ሓደ ክልተ ሻብ
ደይበየ ኔረ ንእሽቶ  ዓቐብ፡
ኣብ ፍርቂ መንገዲ፡ ኣብ ‘ቲ ሶንኮፍ ድልድል
ቃልካ ተቀይሩ፡ ተቀይሩ ፊደል
ኣነ ንዓኻን ስሌካን ንምንባር
ቃል ኣቲየ ኔረ፡ ቃልካ ንትሰበር፡
ክፈርሓልካን ክፈርሓካን
ኣሕሊፈዮ ‘ወ  ንዓካ ስለኻን
ይፈትዎ ኔረ፡ ድኻመይ  ኣብ ሕቅፎኻ
ደስታይ እብርብሮ ካብ ቆፎይ ቆፎኻ፡

ስሚዒተይ እትጸውር ብዘለዋ ዓቕሚ
ልቢ ኔራትኒ ‘ብቃላት ትደሚ
ከይተሰከፍካ ረጊጽካያ
ብሓይለ-ቦኻ  ሓሲኻያ
ብውሕልነት ብኽእለት
ፈጺምካዮ መስርሕ ጥልመት።
ጋሻ የ ዘይትብለኒ በዓል ሓደ መዓልቲ
ክጣየስ ትብለኒ ክትውንን ርስቲ፡
ሓቂ ሓቂ ዝጭኑ ኣቃራርባኻ
ከም ‘ትጠልመንስ  ዘይጠርጠርኩኻ።
Kidne nuguse 9/2016.