ጋሻ ‘የ ዘይትብለኒ፡

 

 
“ፍቕሪ ጸጋ ‘ዩ፡ ንመንፈስ ዘምውቕ
ክንዲ ዓቐኑ ንሸውሃትና ዘስንቕ”
ኢልካ ትንፋስ ሂብካኒ፡ሓቂ  ‘ዶ ኣይኮነን

“ፍቕሪ ኣይፈርሕን ‘ዩ፡ ክሳራን ሓደጋን
ኣይጸባጸብን ከኣ፡ ብህያብን ጌጋን”
‘ዚ ኸ ቃልካ፡ዶ ኣይነበረን፡

“ፍቅሪ ንፋስዩ፡  ናብ ማንም ዘይነፍስ
ሩሕ ደስታ፡ ናይ ሰላም እስትንፋስ
ጽላል ናሕሲ፡ ብዘይ ክብደት
ብራኸ፡ ብዘይ ውሱን ርሕቀት”
እናበልካ ኣብ ልበይ ክትጸፍዮ
ከመይ ኣየአምንን ‘ዶ ኢልካዮ

ነብስኻ ክትሕሉ ካብ ውድቀት
ትሒትካለይ ኣጻዊድካ ንዕቀት
መፈንጠራ ጌርካለይ፡ ብሜላ ብርቀት፡
ጅምር ከየበልና ኣብታ ጻባብ
ተጻቢእካኒ  ብምጽብጻብ
ስነይ ነኺሰ ሓደ ክልተ ሻብ
ደይበየ ኔረ ንእሽቶ  ዓቐብ፡
ኣብ ፍርቂ መንገዲ፡ ኣብ ‘ቲ ሶንኮፍ ድልድል
ቃልካ ተቀይሩ፡ ተቀይሩ ፊደል
ኣነ ንዓኻን ስሌካን ንምንባር
ቃል ኣቲየ ኔረ፡ ቃልካ ንትሰበር፡
ክፈርሓልካን ክፈርሓካን
ኣሕሊፈዮ ‘ወ  ንዓካ ስለኻን
ይፈትዎ ኔረ፡ ድኻመይ  ኣብ ሕቅፎኻ
ደስታይ እብርብሮ ካብ ቆፎይ ቆፎኻ፡

ስሚዒተይ እትጸውር ብዘለዋ ዓቕሚ
ልቢ ኔራትኒ ‘ብቃላት ትደሚ
ከይተሰከፍካ ረጊጽካያ
ብሓይለ-ቦኻ  ሓሲኻያ
ብውሕልነት ብኽእለት
ፈጺምካዮ መስርሕ ጥልመት።
ጋሻ የ ዘይትብለኒ በዓል ሓደ መዓልቲ
ክጣየስ ትብለኒ ክትውንን ርስቲ፡
ሓቂ ሓቂ ዝጭኑ ኣቃራርባኻ
ከም ‘ትጠልመንስ  ዘይጠርጠርኩኻ።
Kidne nuguse 9/2016.

 

 

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.