ከፊልና!

ንድቃስ፡ ስኢናዮ ኣብ ዓዲ
ንድቃስ፡ስኢናዮ ኣብ ባዕዲ
ኣብ ዓዲ፡ ሃዲሙና ርግኣት
ኣብ ስደት፡ ተኸቢብና ስግኣት !
ካብ ዓዲ፡ ኣብ ኣወጻጽኣ
ናብ ስደት፡ ኣብ ኣመጻጽኣ
‘ተ ዉሓደ ‘ተ ዉሓደ
ክሊቲኡ,,, ሓደ!
እነንሳፍፎ ምዓሙቅ፡ እንረግጾ ገደል
ኮብኳቢና ወጽዓ፡ መራሒና በደል !
ከፊልና ,,, ኣብ ምድሪ ኣብ ባሕሪ
ከፊልና ,,, ብዘይንቡር ቀብሪ!
ንሰብ ጁባ ከፊልና ንመሳለጢ
ንሰብ ሳንጃ ከፊልና፡ንሰብ ስንጢ
ከፊልና መዕረፊ ፣ ብርክና መስበሪ
ከፊልና ንስንቂ፣ ንመነሃሃሪ
ከፊልና መደቀሲ መሕለሚ
ከፊልና ሕልምና መቶርጎሚ
በቃ ተረፍ ዝሞቱ ይዓብዱ ‘ደኣልና
ከፊልናስ ተኻፋፊልና፣
‘ተዘይንኸፍል ‘ከ ‘ታይ ምኾንና
እንሆ ፋሕ-ፋሕ ኢልና
ሕጂ ‘ቲ ዝኽፈል’ሞ ኣኽፉሉና
ናብ ሓድነትና፡ ምለሱና!።
Kidane Nuguse

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.