ኣነ’የ ሴፍ ኣነ!


ብህጻነይ’ዩ ገዲፉኒ፡ ኣይሓሰበን ብኣይ
ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ኣኺለሉ  ሰብኣይ
ናብኡ እናገስገስኩ ከቕርብ መብጸዓይ
ኣይፈለጠንን እናሓለፈ ብጥቓይ
ምስ ሰበይ ተጸበኹ ኣጸቢቐ ዕጣቐይ


ነዓይስ ቡዙሕ ኣይተቐየረን
ናውቲ ገጹ ሓዱሽ ኣይነበረን
ብድምጹ ብልምጹ
ብጽልሙ ብጭሕሙ
ብስጉኡ ብስብሑ
ብወስቱኡ ብስርሑ
ብዘረቡኡ ብጉርሑ
ንሱ እዩ  ቁሩብ ግን በሪሑ
ንሱ ኣብ ምሽምጋል ኣነ ኣብ ንእስነት
ንሱ በዓል ምልኪ ኣነ ኣብ ጊላነት
ተራኺብና ኣብ ሓንቲ ሰንሰለት
እታ መሳገሪ እሱ ዝሓልፈላ
መፍቱሓ ኣብ ኢደይ  ድልድቲ  ኣስካላ
ናብዛ ባሕሪ ምኣተወ ክፍት ተዘብላ

በታ ዝዝውራ መርከብ እናተንሳፈፈ
ኣብቲ ማእከል ባሕሪ ማዕልታት ኣሕለፈ
መሬት ረጉጹ ክዳኑ እናነገፈ
ኣቀመጥኩዎ  ምንጻፈይ ኣንጺፈ
ኣብ ዓይኑ ኣተኹ ንኩሎም ሓሊፈ

ክቖራቑሰኒ ብሕቶ ወዲ ሕቶ
ናብ ሕልፍኚኡ  በለኒ “ንዓ ምሳይ እቶ”

ክብረት እምበር ኣይፈልጣን’ዩ ሕስረት
ራሕዋ እምበር ኣይረኣያን ምረት
ማዓር’ዩ ቀለቡ ዝበለጸ መቐረት
ሓተተኒ ዓሌት ምስ ቀቢላ
መንነተይ መታን ከባስላ
በልኩዎ “እነሆ ናትካ ጊላ,
ሴፈይ  ኣብ ዝባነይ ተንጠልጢላ
ጎይታይ ጎይታ ሽሕ
ኣነ ዝበልካኒ  ይሰርሕ፡
ብዘይካኻ ንማንም ዘይፈርሕ”
ኣፈሳሕኩዋ ኣብ ልቡ ሰፊረ
ልዕሊ ወይኒ   ብውዳሰይ ሰኸረ
ሽመይ ነገርኩዎ ምዃኑ ሴፍ
ስርሐይ ውን ምዃኑ መዛዚ ሴፍ
ሽዑ ተሓበነ
እምንቶ ኣመነ፡
“ኣይትሕደር ኣይትውዓል
ኣብዚ ጎነይ ደው በል
የማናይ ኢደይ ክብለካ
‘ተንኢሱካ ጸጋማይ ክውስኸካ”
እናበለ ሃበኒ ሽመተይ
ኣዛዚ ቤቱ ኮንኩ ልክዕ ከም’ዛ ቤተይ
እንተን ዝጾመለን ፈቐድክይወን ለይተይ
ብሞቱ ክፍስጎ ኣውደ-ዓመተይ
ምስ ኣኸለ ይኣኽለኒ ኢለ
ርእሱ ክወስዳ  ካብ ክሳዱ መንጢለ
ኪሒሱኒ’ዩ እዋን ተመላሳይ
ቀታሊ ኣቦይ  ደቁሱ ምሳይ
ከውደቐሉ ብልሒ ናይ’ዛ ሴፈይ
              
    ኣማኒኡ’ዩ ኔሩ   መፋርቕቱ
    ኣቦይ ‘ወ ብጽሙድ ናውቱ
      ኣብ ኢዱ ዝሞተቶ እምነቱ
    ትሕቲ መሬት ዘስፈሮ ብኲናቱ
            እናረሃጸ ያሒት ያሒት
            በልኩዎ ብሴፈይ
          ኢድ ሰራሒት ጸናሒት
           በልኩዎ ብኣፈይ
        ኣነ ሴፉ  ኣነ
       ከምዚ እዩ ምፍዳይ ሕነ።
ኪዳነ ንጉሰ( beal Haki)
12/2015

              

 

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.