ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡

 

 

ጓልሰብ እንተምጽኡሉ ዘይብህጋ

ኣበር እናቕጸረ እናሻዕ ይነፍጋ

ከያፉቶ ኣብ ኢዳ

ኣብ ገጻ ገለ ማዳ

እንድዕሉ ለበዳ

እናበለ ተሓሲሙ ይሰዳ

ናይታ’ሱ ዝደልያ ዝድነቕ’ዩ መልከዓ

ካብ ህሉዋት ተሰዊራ ኣብ ልቡ ተሰኰዓ

ጥበባውያን ኣጻብዕቱ ቀለም ‘ሞ የንዘዓ

ምስሊ እታ ልእልቲ ኣብ ጽፍሒ ይቀብኣ

ካብ ልቡ ኣውጺኡ ኣብ ሴለዳ ይሪኣ

ያሒት ያሒት ከ ይዓግብ በኣኣ

ቀለማዊ ውህደት ኣብ ሕልኑኡ ይቕጠን

ደረት ጽባቐ ኣብ ኣእሙሮኡ ይምጠን

ኣጻብዑ ይዳሎ ንስእሊ ይውጠን

ብዘይምግናንን ብዘይምንእኣስ

ንግስቲ  ብዘይ እስትንፋስ

እያ እታ ቅብኣ’ቲኣስ

ዘዝመጸት ሄዋን ግን ዘይትሰማምዖ

እዚ ሳኣሊ ደኣ መዓስ’ዩ ክምርዖ

ጽባቐ ናይ ጎርዞ  

ምስ ጽባቐ ቅብኣ

ስለ ዘተሓሓዞ

ካብ ዘይተረኽበት ንስእሉ ትመስል

ክፈሪ ክጸጊስ ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡፡