ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡

 

 

ጓልሰብ እንተምጽኡሉ ዘይብህጋ

ኣበር እናቕጸረ እናሻዕ ይነፍጋ

ከያፉቶ ኣብ ኢዳ

ኣብ ገጻ ገለ ማዳ

እንድዕሉ ለበዳ

እናበለ ተሓሲሙ ይሰዳ

ናይታ’ሱ ዝደልያ ዝድነቕ’ዩ መልከዓ

ካብ ህሉዋት ተሰዊራ ኣብ ልቡ ተሰኰዓ

ጥበባውያን ኣጻብዕቱ ቀለም ‘ሞ የንዘዓ

ምስሊ እታ ልእልቲ ኣብ ጽፍሒ ይቀብኣ

ካብ ልቡ ኣውጺኡ ኣብ ሴለዳ ይሪኣ

ያሒት ያሒት ከ ይዓግብ በኣኣ

ቀለማዊ ውህደት ኣብ ሕልኑኡ ይቕጠን

ደረት ጽባቐ ኣብ ኣእሙሮኡ ይምጠን

ኣጻብዑ ይዳሎ ንስእሊ ይውጠን

ብዘይምግናንን ብዘይምንእኣስ

ንግስቲ  ብዘይ እስትንፋስ

እያ እታ ቅብኣ’ቲኣስ

ዘዝመጸት ሄዋን ግን ዘይትሰማምዖ

እዚ ሳኣሊ ደኣ መዓስ’ዩ ክምርዖ

ጽባቐ ናይ ጎርዞ  

ምስ ጽባቐ ቅብኣ

ስለ ዘተሓሓዞ

ካብ ዘይተረኽበት ንስእሉ ትመስል

ክፈሪ ክጸጊስ ሕማቕ ጌሩ ይስኣል፡፡

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.