ሓደ ጽሉል ሰሪሐ፡

 

መሰረት’ኺ፡ከሙኡ’ውን መዛዘሚ
ባብ ቤተይ’ኺ፡ ሑጓይ መህደሚ
ዘለኒ ታሪኽ፡ ዘለኒ ዛንታ
ኣብ መእተዊ፡ኣብ ስንብታ
ጽንፈ-ሓሳበይ ባኣኺ ተባሒቱ
ኩሉንትናይ እስኺ’ኺ ሰራሒቱ

ዝምላእ መሊእኪ፡ ኣጉዲልኪ ዝጎድል
ዝጽረብ ጸሪብኪ፡ነዲልኪ ዝንደል
ብጥበብ ሃናጻይ፡ ብብልሒ ቀራጻይ
ኵሓሒልኪ ሰርሕክኒ፡ ከም ወሓለ ለማጻይ

ብጽባቐኺ ጸቢቐ፡ነጸብራቕኪ ኣንጸባሪቐ
ኩታኺ ተኸዲኒ፡ማእዛኺ ተዓጢነ
ሽታኺ ምስ ማዕበሉ ተተቖሊሉ
ንዕርገት ፍቕሪ፡ልዕሊ ቁመተይ ምስ ወጸ
ስርኒቑኑ ሰኽራም ኮይነ ልቡ ዝቐበጸ
ቁምነገር ሓዲገስ ሃለውሎው መሪጸ

ዓጊበ፡ ግን ፍቕሪ ‘ዶ ይጽገብ
ከምቲ ዘይጸግብ፡ሱቕ’ለ ይምገብ
እቲ ዝምገቦ፡ ካብ ውሽጠይ ናብ ውሽጠይ
ምስ ‘ተጋማደሐ
ጣዕሚ በዚሑንስ ተጸሊለ’የ ጸኒሐ
ኣሲርክኒ ኣብ ገነት፡ ከም ዝግባእ ሰቢሐ
ጠንቀላዕላዕ’ለ፡ ኣብ ልቢኺ ኣሳፊሐ
ክትራርውኒ ሰሚዐኪ ናበልኪ፡
“ሓደ ጹሉል ሰሪሐ
ሓደ ጹሉል፡ሰሪሐ”።

ኪዳነ ንጉሰ፡
01 03 2017 ብምኽንያት ዕለተ ልደተይ፡ ቦኽሪ፡ስራሕ 2017 ድሕሪ ውድድር ዛራ ገጠምቲ ተጋበዙ።