ሓደ ጽሉል ሰሪሐ፡

 

መሰረት’ኺ፡ከሙኡ’ውን መዛዘሚ
ባብ ቤተይ’ኺ፡ ሑጓይ መህደሚ
ዘለኒ ታሪኽ፡ ዘለኒ ዛንታ
ኣብ መእተዊ፡ኣብ ስንብታ
ጽንፈ-ሓሳበይ ባኣኺ ተባሒቱ
ኩሉንትናይ እስኺ’ኺ ሰራሒቱ

ዝምላእ መሊእኪ፡ ኣጉዲልኪ ዝጎድል
ዝጽረብ ጸሪብኪ፡ነዲልኪ ዝንደል
ብጥበብ ሃናጻይ፡ ብብልሒ ቀራጻይ
ኵሓሒልኪ ሰርሕክኒ፡ ከም ወሓለ ለማጻይ

ብጽባቐኺ ጸቢቐ፡ነጸብራቕኪ ኣንጸባሪቐ
ኩታኺ ተኸዲኒ፡ማእዛኺ ተዓጢነ
ሽታኺ ምስ ማዕበሉ ተተቖሊሉ
ንዕርገት ፍቕሪ፡ልዕሊ ቁመተይ ምስ ወጸ
ስርኒቑኑ ሰኽራም ኮይነ ልቡ ዝቐበጸ
ቁምነገር ሓዲገስ ሃለውሎው መሪጸ

ዓጊበ፡ ግን ፍቕሪ ‘ዶ ይጽገብ
ከምቲ ዘይጸግብ፡ሱቕ’ለ ይምገብ
እቲ ዝምገቦ፡ ካብ ውሽጠይ ናብ ውሽጠይ
ምስ ‘ተጋማደሐ
ጣዕሚ በዚሑንስ ተጸሊለ’የ ጸኒሐ
ኣሲርክኒ ኣብ ገነት፡ ከም ዝግባእ ሰቢሐ
ጠንቀላዕላዕ’ለ፡ ኣብ ልቢኺ ኣሳፊሐ
ክትራርውኒ ሰሚዐኪ ናበልኪ፡
“ሓደ ጹሉል ሰሪሐ
ሓደ ጹሉል፡ሰሪሐ”።

ኪዳነ ንጉሰ፡
01 03 2017 ብምኽንያት ዕለተ ልደተይ፡ ቦኽሪ፡ስራሕ 2017 ድሕሪ ውድድር ዛራ ገጠምቲ ተጋበዙ።

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

One thought on “ሓደ ጽሉል ሰሪሐ፡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.