ንዓይ ‘ድ ‘ዩ ጥዒሙኒ ዘሎ!?

 

 

ኢድካ ክሳብ ትዝርግሓለይ ኣይምተጸብኹን

ይፈልጦ እንድየ ድልየትካ ልማኖ ኣይደልኹን

ግደፍ’ባ ከብደይ ኣይትብልዓኒ

ንዓይ’ሲ መዓስ ጢዒሙኒ,

 

ዓቕልኻ ኣጽቢብካ ደሃየይ ደሊኻ፡

ረዲኤት ሓቲትካ እንክሕግዘካ

ኣነ ንባዓለይ ምስ ኣተኹ

ኣብ ማሕለኻl

 

“ዋሕስ ዝኾነካ”

“መን ኣለካ “

ምስ በሉኒ

ኣይጠቐስኩን በዘይካ ንስምካ፡

 

ጸኒዑ እዩ ዝንብር ሓው ዝኣመነ

የማኑ ጸጋሙ ስደት ብሽግር ስልዝስነ

እስኻ ግዳ ጀማሪ ከምይ ከ ክትገብሮ

ቅሩብ ተጸበየኒ  ጾርካ ኣይተውርዶ

ኣይክጥዕመካን እዩ ግን ልመዶ

ምክኣል ጥራሕ እዩ ከኣሎ

በጃኻ-ነዓይ ድዩ ጢዒሙኒ ዘሎ?

 

ካብዚ-ናብቲ ኣእጋረይ ነቒዑ

እምብይታ በዚሕዎ ኣዒንተይ ነቢዑ

ኣብ ኢደይ ሓውይኒ ሽገይ  ተባሪዑ

ካብ  ክሳዱ

ክሳብ ኢዱ

ነዲዱ

ባል፡ባል፡ባል እንዳበለ ኣብ ኢደይ

ይዕግስ’የ ዘለኹ ክሳብ ዝሓለፈልይ፡

 

ዋላ ሓሲሙኒ ትሕዝቶ ክረክብ

ንነብሰይ ቀጺዐ ንዓኻ ክዐግብ

መወዳታ ሕልመይ እዩ ክወግሕ ክመሲ

ተዓገሰኒ ትዕግስቲ ሲ

ክምልሰልካ’የ ግብረ መልሲ

ኣሰይ ከብልካ ኣሰይ

ሓወይ ምንኣሰይ ፡፡

 

በዓል ሓቂ( ኪዳነ)

ክልቲኡ ኢና ንኽእሎ፡

 

 

መስኮት ብራቕ-ጸሓይ፡ ብርሃን ኣድማስ

ብቁራጽ  ጨርቂ ብሕንኳኽ እስትንፋስ

ኳሕኲሕና ኣክፊትናዮ  ብማሓውር ሌማ

ኣቲና ኣብ ዛሬባ፥ ን ዓለም ሪእናያ ኣብ ከተማ

እግሪ ኣንበሳ ጹሩብ ወይባ፡ ወንበር ግርማ

መዓር ሺኮር ጠስሚ ጸባ፡ ዘቕባብ ሳርማ

ንጹር ርግሀ ልክዐ  ዕግበት  

ሰንፊ ዕጣን ዘይልሙድ ነቢት

ወይኒ ስገም ጹማቕ ስምስም

ዘይቲ ቅብኣ  ሰረገላ ቀመም

ዝተቐረበ ወስ ኣቢልካ ምጥዓም

ዝተረፎ  ሽሻይ ዓዲ ጓና

እናተቛላመጸ ማይ መሊኡ ኣፍና

ተቐሪብና ቅድሚ ምቕማስና፡

ተባሂልና  ” ምሳና ክትድረሩ

ከም ስርዓትና መዝሙርና ዘምሩ”

ኣይከኣልናን ምዝማር

ተወጺዕና ኣጽሊኡና ምንባር።

” ክላእ ግደፉና  

ካልኣ ቀንፈዘው ትበሎ

ወይ ኣብልዑና ወይ ኣጹሙና፡

ክልቲኡ ኢና ንክእሎ”

ኢልናዮም ወጺና።

Kidane nuguse 2017/ 09/

ሓደ ዓርኪ፣

ሓደ ዓርኪ ኣሎኒ ብንዕቀት ዝልፍልፍ

ናይ ሻሂ ከፊሉ እንቃዓ ዝጻረፍ

 

ሓደ ካልእ ኣሎ ምሳይ ዝመሓዞ

እቲ ናተይ ሓሳብ እቲ ናተይ ትሕዞ

 

ናይ ሻሂ እሞ ባዕለይ ይኸፈለሉ

ዝበልኩ እንተበልኩ ይሰማማዓሉ

 

ነቲ ናተይ ስራሕ ኣመና የድንቖ

ነመኖም ፈቲሐ ንመኖም ከጥብቖ፡

ወይ’ዚ  ሰብ ኢሎሞ ምሉእ ዝረሓቖ።

 

ኪዳነ 2017/08

ካብ፡

 

ጽቡቑ ኣሕሊፉ፡ሕማቑ ኣብ መጻኢ

ቀዲሙ ፈታዊ፡ ድሒሩ ጸላኢ

ካብ ብኣጉኡ ዘይእመን

ካብ በጃኻ ኢልካ ዘይልመን

ባዕሉ ዓማጺ፡ ባዕሉ ከኣ ፈታሒ

በሊሕ ወጋኢ፡ ትርኣስ  ጸናሒ

ካብ ዋና ዝሰኣነ ውራይ

ካብ ጸላኢ ምስከደ ፈካራይ

ካብ መኻን ተባዕታይ

ካብዘይሰምዕ ተማጓታይ

ኣድሕነኒ ጎይታይ

ኪዳነ2017/08