ክልቲኡ ኢና ንኽእሎ፡

 

 

መስኮት ብራቕ-ጸሓይ፡ ብርሃን ኣድማስ

ብቁራጽ  ጨርቂ ብሕንኳኽ እስትንፋስ

ኳሕኲሕና ኣክፊትናዮ  ብማሓውር ሌማ

ኣቲና ኣብ ዛሬባ፥ ን ዓለም ሪእናያ ኣብ ከተማ

እግሪ ኣንበሳ ጹሩብ ወይባ፡ ወንበር ግርማ

መዓር ሺኮር ጠስሚ ጸባ፡ ዘቕባብ ሳርማ

ንጹር ርግሀ ልክዐ  ዕግበት  

ሰንፊ ዕጣን ዘይልሙድ ነቢት

ወይኒ ስገም ጹማቕ ስምስም

ዘይቲ ቅብኣ  ሰረገላ ቀመም

ዝተቐረበ ወስ ኣቢልካ ምጥዓም

ዝተረፎ  ሽሻይ ዓዲ ጓና

እናተቛላመጸ ማይ መሊኡ ኣፍና

ተቐሪብና ቅድሚ ምቕማስና፡

ተባሂልና  ” ምሳና ክትድረሩ

ከም ስርዓትና መዝሙርና ዘምሩ”

ኣይከኣልናን ምዝማር

ተወጺዕና ኣጽሊኡና ምንባር።

” ክላእ ግደፉና  

ካልኣ ቀንፈዘው ትበሎ

ወይ ኣብልዑና ወይ ኣጹሙና፡

ክልቲኡ ኢና ንክእሎ”

ኢልናዮም ወጺና።

Kidane nuguse 2017/ 09/

ሓደ ዓርኪ፣

ሓደ ዓርኪ ኣሎኒ ብንዕቀት ዝልፍልፍ

ናይ ሻሂ ከፊሉ እንቃዓ ዝጻረፍ

 

ሓደ ካልእ ኣሎ ምሳይ ዝመሓዞ

እቲ ናተይ ሓሳብ እቲ ናተይ ትሕዞ

 

ናይ ሻሂ እሞ ባዕለይ ይኸፈለሉ

ዝበልኩ እንተበልኩ ይሰማማዓሉ

 

ነቲ ናተይ ስራሕ ኣመና የድንቖ

ነመኖም ፈቲሐ ንመኖም ከጥብቖ፡

ወይ’ዚ  ሰብ ኢሎሞ ምሉእ ዝረሓቖ።

 

ኪዳነ 2017/08

ካብ፡

 

ጽቡቑ ኣሕሊፉ፡ሕማቑ ኣብ መጻኢ

ቀዲሙ ፈታዊ፡ ድሒሩ ጸላኢ

ካብ ብኣጉኡ ዘይእመን

ካብ በጃኻ ኢልካ ዘይልመን

ባዕሉ ዓማጺ፡ ባዕሉ ከኣ ፈታሒ

በሊሕ ወጋኢ፡ ትርኣስ  ጸናሒ

ካብ ዋና ዝሰኣነ ውራይ

ካብ ጸላኢ ምስከደ ፈካራይ

ካብ መኻን ተባዕታይ

ካብዘይሰምዕ ተማጓታይ

ኣድሕነኒ ጎይታይ

ኪዳነ2017/08