ሓደ ዓርኪ፣

ሓደ ዓርኪ ኣሎኒ ብንዕቀት ዝልፍልፍ

ናይ ሻሂ ከፊሉ እንቃዓ ዝጻረፍ

 

ሓደ ካልእ ኣሎ ምሳይ ዝመሓዞ

እቲ ናተይ ሓሳብ እቲ ናተይ ትሕዞ

 

ናይ ሻሂ እሞ ባዕለይ ይኸፈለሉ

ዝበልኩ እንተበልኩ ይሰማማዓሉ

 

ነቲ ናተይ ስራሕ ኣመና የድንቖ

ነመኖም ፈቲሐ ንመኖም ከጥብቖ፡

ወይ’ዚ  ሰብ ኢሎሞ ምሉእ ዝረሓቖ።

 

ኪዳነ 2017/08

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.