ክልቲኡ ኢና ንኽእሎ፡

 

 

መስኮት ብራቕ-ጸሓይ፡ ብርሃን ኣድማስ

ብቁራጽ  ጨርቂ ብሕንኳኽ እስትንፋስ

ኳሕኲሕና ኣክፊትናዮ  ብማሓውር ሌማ

ኣቲና ኣብ ዛሬባ፥ ን ዓለም ሪእናያ ኣብ ከተማ

እግሪ ኣንበሳ ጹሩብ ወይባ፡ ወንበር ግርማ

መዓር ሺኮር ጠስሚ ጸባ፡ ዘቕባብ ሳርማ

ንጹር ርግሀ ልክዐ  ዕግበት  

ሰንፊ ዕጣን ዘይልሙድ ነቢት

ወይኒ ስገም ጹማቕ ስምስም

ዘይቲ ቅብኣ  ሰረገላ ቀመም

ዝተቐረበ ወስ ኣቢልካ ምጥዓም

ዝተረፎ  ሽሻይ ዓዲ ጓና

እናተቛላመጸ ማይ መሊኡ ኣፍና

ተቐሪብና ቅድሚ ምቕማስና፡

ተባሂልና  ” ምሳና ክትድረሩ

ከም ስርዓትና መዝሙርና ዘምሩ”

ኣይከኣልናን ምዝማር

ተወጺዕና ኣጽሊኡና ምንባር።

” ክላእ ግደፉና  

ካልኣ ቀንፈዘው ትበሎ

ወይ ኣብልዑና ወይ ኣጹሙና፡

ክልቲኡ ኢና ንክእሎ”

ኢልናዮም ወጺና።

Kidane nuguse 2017/ 09/

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.