ንዓይ ‘ድ ‘ዩ ጥዒሙኒ ዘሎ!?

 

 

ኢድካ ክሳብ ትዝርግሓለይ ኣይምተጸብኹን

ይፈልጦ እንድየ ድልየትካ ልማኖ ኣይደልኹን

ግደፍ’ባ ከብደይ ኣይትብልዓኒ

ንዓይ’ሲ መዓስ ጢዒሙኒ,

 

ዓቕልኻ ኣጽቢብካ ደሃየይ ደሊኻ፡

ረዲኤት ሓቲትካ እንክሕግዘካ

ኣነ ንባዓለይ ምስ ኣተኹ

ኣብ ማሕለኻl

 

“ዋሕስ ዝኾነካ”

“መን ኣለካ “

ምስ በሉኒ

ኣይጠቐስኩን በዘይካ ንስምካ፡

 

ጸኒዑ እዩ ዝንብር ሓው ዝኣመነ

የማኑ ጸጋሙ ስደት ብሽግር ስልዝስነ

እስኻ ግዳ ጀማሪ ከምይ ከ ክትገብሮ

ቅሩብ ተጸበየኒ  ጾርካ ኣይተውርዶ

ኣይክጥዕመካን እዩ ግን ልመዶ

ምክኣል ጥራሕ እዩ ከኣሎ

በጃኻ-ነዓይ ድዩ ጢዒሙኒ ዘሎ?

 

ካብዚ-ናብቲ ኣእጋረይ ነቒዑ

እምብይታ በዚሕዎ ኣዒንተይ ነቢዑ

ኣብ ኢደይ ሓውይኒ ሽገይ  ተባሪዑ

ካብ  ክሳዱ

ክሳብ ኢዱ

ነዲዱ

ባል፡ባል፡ባል እንዳበለ ኣብ ኢደይ

ይዕግስ’የ ዘለኹ ክሳብ ዝሓለፈልይ፡

 

ዋላ ሓሲሙኒ ትሕዝቶ ክረክብ

ንነብሰይ ቀጺዐ ንዓኻ ክዐግብ

መወዳታ ሕልመይ እዩ ክወግሕ ክመሲ

ተዓገሰኒ ትዕግስቲ ሲ

ክምልሰልካ’የ ግብረ መልሲ

ኣሰይ ከብልካ ኣሰይ

ሓወይ ምንኣሰይ ፡፡

 

በዓል ሓቂ( ኪዳነ)