ንዓይ ‘ድ ‘ዩ ጥዒሙኒ ዘሎ!?

 

 

ኢድካ ክሳብ ትዝርግሓለይ ኣይምተጸብኹን

ይፈልጦ እንድየ ድልየትካ ልማኖ ኣይደልኹን

ግደፍ’ባ ከብደይ ኣይትብልዓኒ

ንዓይ’ሲ መዓስ ጢዒሙኒ,

 

ዓቕልኻ ኣጽቢብካ ደሃየይ ደሊኻ፡

ረዲኤት ሓቲትካ እንክሕግዘካ

ኣነ ንባዓለይ ምስ ኣተኹ

ኣብ ማሕለኻl

 

“ዋሕስ ዝኾነካ”

“መን ኣለካ “

ምስ በሉኒ

ኣይጠቐስኩን በዘይካ ንስምካ፡

 

ጸኒዑ እዩ ዝንብር ሓው ዝኣመነ

የማኑ ጸጋሙ ስደት ብሽግር ስልዝስነ

እስኻ ግዳ ጀማሪ ከምይ ከ ክትገብሮ

ቅሩብ ተጸበየኒ  ጾርካ ኣይተውርዶ

ኣይክጥዕመካን እዩ ግን ልመዶ

ምክኣል ጥራሕ እዩ ከኣሎ

በጃኻ-ነዓይ ድዩ ጢዒሙኒ ዘሎ?

 

ካብዚ-ናብቲ ኣእጋረይ ነቒዑ

እምብይታ በዚሕዎ ኣዒንተይ ነቢዑ

ኣብ ኢደይ ሓውይኒ ሽገይ  ተባሪዑ

ካብ  ክሳዱ

ክሳብ ኢዱ

ነዲዱ

ባል፡ባል፡ባል እንዳበለ ኣብ ኢደይ

ይዕግስ’የ ዘለኹ ክሳብ ዝሓለፈልይ፡

 

ዋላ ሓሲሙኒ ትሕዝቶ ክረክብ

ንነብሰይ ቀጺዐ ንዓኻ ክዐግብ

መወዳታ ሕልመይ እዩ ክወግሕ ክመሲ

ተዓገሰኒ ትዕግስቲ ሲ

ክምልሰልካ’የ ግብረ መልሲ

ኣሰይ ከብልካ ኣሰይ

ሓወይ ምንኣሰይ ፡፡

 

በዓል ሓቂ( ኪዳነ)

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.