ንዓደይ ክምለስ።

ንዓደይ ክምለስ።

ኣብ ኣስመራ ተወሊደ
ደብረ ቢዘን ሰጊደ
ኣብ ጥቓ እንዳ ማርያም’የ ዓብየ፡
ምቕያር ሃይማኖት እኳ ኣብየ
ኣብታ ናተይ ጸኒዐ
“ኢዮር-ሳሌ እንተ ነጊደ”
ኢለ ተመባጺዐ
ኢዮር-ሳለም ከይደ
እነኹ ኣብኣ ወሊደ ዘሚደ
ጸሎት ቀደም ’ስኳ ሰሚሩ
ምንባር ውን ተነቢሩ
መብጻዓ ቀደመይ
ናይ ናስነት ሕልመይ
ንምንታይ ምንባሩ
ጠፊኡኒ፡ኣሰሩ
ምክንያቱ ደበረ ቢዘን ‘ዩ ገዳም
ምስ መለኣኽት ዘማሓዙ ንደቂ ኣዳም
ግርሙኡ ኣኽሊሉ፡ መንፈስ ዝለበሶ
እግረ እግሩ ጻዕዳ ዕፉን ዝሕፈሶ
ጸበል እምበር ደም ዘይፈሶ፡
ኤዮር-ሳሌም ደኣ ብደንቢኣ ክትሓልፍ
እንቀዓ፡እንዲኻ፡ትስከፍ
ደም ኪዓ ደም ተኹውፍ
ኣይ ኣርኪሶማ እዮም ሎምስ
ጸሎተይ’ኳ ጀሚረ ንዓደይ ክምለስ።
Kidane /12/2016