ንዓደይ ክምለስ።

ንዓደይ ክምለስ።

ኣብ ኣስመራ ተወሊደ
ደብረ ቢዘን ሰጊደ
ኣብ ጥቓ እንዳ ማርያም’የ ዓብየ፡
ምቕያር ሃይማኖት እኳ ኣብየ
ኣብታ ናተይ ጸኒዐ
“ኢዮር-ሳሌ እንተ ነጊደ”
ኢለ ተመባጺዐ
ኢዮር-ሳለም ከይደ
እነኹ ኣብኣ ወሊደ ዘሚደ
ጸሎት ቀደም ’ስኳ ሰሚሩ
ምንባር ውን ተነቢሩ
መብጻዓ ቀደመይ
ናይ ናስነት ሕልመይ
ንምንታይ ምንባሩ
ጠፊኡኒ፡ኣሰሩ
ምክንያቱ ደበረ ቢዘን ‘ዩ ገዳም
ምስ መለኣኽት ዘማሓዙ ንደቂ ኣዳም
ግርሙኡ ኣኽሊሉ፡ መንፈስ ዝለበሶ
እግረ እግሩ ጻዕዳ ዕፉን ዝሕፈሶ
ጸበል እምበር ደም ዘይፈሶ፡
ኤዮር-ሳሌም ደኣ ብደንቢኣ ክትሓልፍ
እንቀዓ፡እንዲኻ፡ትስከፍ
ደም ኪዓ ደም ተኹውፍ
ኣይ ኣርኪሶማ እዮም ሎምስ
ጸሎተይ’ኳ ጀሚረ ንዓደይ ክምለስ።
Kidane /12/2016

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.