እዋን ቐዳዊ፡ እዋን መማነዊ።

ምስ ዝኸዱ ከይደ፡ምስ ዝመጹ መጼ
ምስ ጩኩናት ተጨኲነ፡ምስ ዝወጹ ወጼ
ምስ ዓመጽቲ ኔረ፡ምስኦም ዓሚጸ
ምስ መሓርቲ ኔረ፡ሚሒረ
ምስ ፈረድቲ ኔረ፡ ልብሰይ ኣስሚረ
ምስ ቑኑዓት፡ ኣይበዘሐትን ሰዓት
ምስ ሓራቓት ኔረ ፡ምስ ቁጡዓት
ምስ ቃፍላይ ኔረ ምስ ዕጡቓት
ምስ ኣባኸንቲ ኔረ፡ምስ ሓሻሻት
እዋን ፈላልዩና፡ እዋን መማነዊ
ጊዜ ኣውጹኡኒ፡ ጊዜ እዚ ቀዳዊ።
ኪዳነ፡12/2016