እዋን ቐዳዊ፡ እዋን መማነዊ።

ምስ ዝኸዱ ከይደ፡ምስ ዝመጹ መጼ
ምስ ጩኩናት ተጨኲነ፡ምስ ዝወጹ ወጼ
ምስ ዓመጽቲ ኔረ፡ምስኦም ዓሚጸ
ምስ መሓርቲ ኔረ፡ሚሒረ
ምስ ፈረድቲ ኔረ፡ ልብሰይ ኣስሚረ
ምስ ቑኑዓት፡ ኣይበዘሐትን ሰዓት
ምስ ሓራቓት ኔረ ፡ምስ ቁጡዓት
ምስ ቃፍላይ ኔረ ምስ ዕጡቓት
ምስ ኣባኸንቲ ኔረ፡ምስ ሓሻሻት
እዋን ፈላልዩና፡ እዋን መማነዊ
ጊዜ ኣውጹኡኒ፡ ጊዜ እዚ ቀዳዊ።
ኪዳነ፡12/2016

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.