ስፖርት ይኾነካ!

———-
ሓውኻ እኮ’ዩ’ታ፡ብኣብኡን ኣዲኡን
ገጽካ ትጠውየሉ፡ ብምዃኣኑ ስኡን!
ኣየ ዓንደ…ዓንደ ስግርፍኦ
ካብ ሓዉ ክሕባእ፡ማዕተቡ ዝጠፍኦ!
ቺድ!!
ሸውሃትካ …ሸውሃት ናይ ኣዛብእ
ሓውኻ እንተኳሕኳሓካስ፡ መኣዲ ትሐብእ!

ሽታኻ……ሽጋራን ኣርኮልን
ልብኻ……ሕሰዳን ተንኮልን

ኣብ ልብኻ በቐል፡ ኣብ ርእስካ ጽልኢ
ኣብ ቤት ኣምላኽ ካኣ፡ርእየካ ክትጽሊ!

. .”ይብሃል ኢላ ድሙ ተዃሒላ!”
….. ኣቤት….ኣቤት!
ንስኻሲ… ንስኻ?
ጋኒንን ስሪኤልን፡ እናተሓጸኑልካ
ከም ሰብካ፡”ዓርቢ ስቕለት” ኢልካ
ሓቀይ፡ ኣብ ቤት ኣምላኽ’ዶ ርእየካ?
ግምባርካን ብርክኻን፡ ደም ቲፍቲፍ እናበለካ
ትጉምበስን….ትፍገምን ኔርካ!

እየ ዓንደ..ዓንደ ዕደ
ግብርኻን ስምካን ሓደ።

ኣንታ ክንደይ ትጣበብ፡ ከመይ ሓሲብካዮ?
መንፈስካን ስጋኻን፡ ሰይጣን እናተኻረዮ!
ዓንደ “እዝግዮ” ንዓኻ እዝግዮ!
ቅድሚ ክዳንካ፡ ንመንፈስካ ኣጽርዮ!

ምስ ሓውኻ ውዲ እኖኻ፡ከይተዓረቕካ
ኣብ ዓርቢ ስቅለት፡ክትፍገም ጽሓይ እንተዕረብካ
ዋላ ደም ይዛሪ፡ ብርክኻ ግምባርካ
ጽድቅን ጻማን፡ ኣይትሕለሞ ኢኻ
ግን ዳሓን…ንስፖርት ይኾነካ!!
ግርማይ ኣስፍሃ/ዓንቂ/
26/04/2019

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.