ኣብ ሓወልቲ ዝኽሪ!

እናሓመምካ ምሕላም፡ እናተጸለልካ ምግጣም ኣይተረፈን
ኣብ ፈንጠርጠር ምንባር፡ ኣብ ሓቅነት ምቕጣን፡
ግን ኣይተለምደን
ዘይልመድ ምልማድ፡ ንዘይሕተት ምሕታት ነውሪ ኣይዀነን
ኣይተኻእለን እምበር…፥
‘ተዝከኣል፡ ‘ተዝልመድ ሰረት’ዩ ነይሩ ንሓዋሩ
ብሱልን ምጡን ምዀኑ፡
ካብ ቀይ-ቀይ፡ ካብ ነይ-ነይ ንርትዒ ንመጻኢ ‘ናተነበዩ ምነበሩ…!
ምነበሩ…!
ከይ-ገበሩ
ከይ-ባረዩ
ምነበሩ ምንባር ደኣ፡ ምንባር ሓቂ ‘ናነደሉ።

ሃል-ሃልታ ሓዊ፡ ዝሕውሕው ቍሪ
ዘንፈጥፍጥ ዘሕገብግብ ወቕቲ
ኣብ ነግ-ፈረግ ባሕረ-ሓሳብ
ብዘይ-ምውሳብ
ብዘይ-ምዕሳብ
ኣብ ጽልግልግ፡ ኣብ ውሪግሪግ
ኣብ ግዜ ዋግዋጎ፡ ዘይሕለፍ ስርኑግ ጥኑግ ሕሉግ፡
ግዜ ዘሕለግሎጎ
ግዜ ዘጽለግለጎ
ግዜ ዝነፈጎ ዘሳጐጎ
ካብ’ቲ ብዙሕ ጥረ፡ ግን ብሱል ኣሎ
ወዲ ኣዳም በላዒ ጥረ-ምረ ዘየስተብህሎ
ብሽዓ ብተሎ፡ ክንደይ’ያሎ!…

ብጽሒ-ሓሳብ ብሻዓ ዝጽዒ
ርኡይ ተሰማዒ – ተበጻሒ
እንከሎ…፡
ጽርዲ ተናሓናሒ – ተመካሒ
ንቃንዛ ዛሕ-ዛሕ፡ ንኑዱይ በጽሒ
ሓኪም ኣልቦ፡ ግሪውሪው ዓ’ደ’ቦ
ስንእናእ ጥንግናግ ጽውያ – ጽውጽዋያት፡
ሃበስ-ቀደስ ዘላሃሞ
ወዝ ወዲ ወዝ ወግዒ ዝሃደሞ
ኣበይ’ሎ መረባ፡ ኣበይ’ሎ ‘ቲ ህድሞ፧

‘ታይ ደኣ’ታ ‘ታይ…
ኵለን ዝነጸፋ ዝነቐጻ
እኳ ንዛንታ ዘየትረፋ ቅርጻ
ግዲ ክቃጸጻ ክማጸጻ ክነጻነጻ
ተረፋ’ባ…! ተረፋ…!
ብዘይ ማሰኛ ደጓዒ፡ ኣብ ሕሰመን ዘድሂ
ኣብ ሓጐሰን ሰባሒ
ዘይብለን-ዶ ተረፋ ዝሓሒ፧
ተረፋ…!
መፍቶ ንዃዕቲ፡ ድጉል ሽምጉል
ምሁር ስነ ጥንቲ
ተረፋ’ባ…! ተረፋ…! ጓሂ ‘ናሓንፈፋ።

‘መዕገምገሚ ወለዶ ጸሓይ ብንጽህታ ዘይ-ትርኣዮ’
ኣይትበልዎ፡
ገለ’ሎ ዕንኪሊ’ላሎ ወጥሪ ዘይ-ብርሆ
ግን ንጹህ ጽሩይ ከም ማይ ንግሆ
ንጽዩን ጽይንያን ዝጽየኖ።

‘ናሓመምካ ምሕላም፡ ‘ናተጸለልካ ምግጣም ኣይገደፎን
‘ናተደነቕካ ምዕዛም፡ ሓሓሊፍካ ምቝዛም
ኣየቋረጾን…!
ብእሱሩ ብጥቕሉሉ፡ ኰርደብደብ ሓነግነግ
እናበለ
ብጽምጺ ዓማጽያን ሕንጸያን ከይ-‘ርዓደ
ነዛ ርሑ ናብ ገደል ኣጽደፈ፡ ኣብኣ ከኣ ተረፈ፡
ብድሕሪኡስ ኣይነበረን፡ እንተ ቃሉ ኣብ ርእስና ብምእታው ፈጽ-ፊጹ ፈጽ-ፊጹ
ፍርሒ ኣቐንጢጡ ብምልኣተ-ሓሳብ ኣዳሚጹ
ንሕና ከኣ ነታ ዘዳመጻ ጽምጹ ንዘይ-ዓመጻ
ካልእ ከኣ ደጊሙ ከይዕምጻ።
ነዳምጻ’ለና፡ ከየባተኽና ነዳምጻ።
***
ተስፊት ኣብርሃም
ግንቦት 2019

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.