ሓሻካ ገጣሚ፣ by (Asmerom haile)

ሓሻካ ገጣሚ ኣብ ቀደም ትነብር
ጋኒን እናኾነንካ ምስ ጋኒን ትሓድር
ዝጸንሐን ዘሎን ዘልኣለም ነባሪ
ቅዲ ይቕየር’ዩ ናይ ናብራና ሕብሪ

ታይ ኢሉ ድዩ ጀዲድ ዙርያ እናነቐሎ
ኡይ ኢሉ ድዩ ዙርያ፡ሽፎን እናቐበሮ
ኣብ ሕሉፍ ኣይትንበር ኣይትኹን ደንቆሮ
እቲ ግዜ ዘምጽኦ ግዜ’ዩ ዝቕይሮ

ሰለፋ ኣጥባታ ናጽነት ኣዊጁ
ቅብኢ ተቐቢኣ ቆርበታ ዘጻዕዱ
ኣለኹ እንተበለት እንታይዩ ገበና
ባህሊ እናበልካ እናሻብ ትኹንና
ኣብ ቀደም ትነብር ጓል ቀደም’ዶ ኮይና?

ተሸፈኒ እንዳልካ ትምዕዳ ትመኽራ
ትከፋፍት እምበር ዓይኒ’ታይ ድራራ
ኣብ ሽፎን ኣብ ጥልፊ ዘመን ተኣሲራ
ዓይኒ በሃልቲ እምበር ንፋስ ነየቑርራ

ቁመት ተበቒቑ ዝፈጠራ
ሰማይ ትትንክፎ ኣስካርባ ሓዂራ
ጸጉሪ ተለቂሓ ትፈሻሸል
ወርቂ ተሰሊማ ጽሕዲ ትምሰል

ብዙሕ እያ ከፊላ ንስለ የዒንቲ
ኩሉ ሙላ ጌራ ተጠማቲ
ኣለኹ እንተበለት ኣብቲ ፖስቲ
ናእዳ እንተዓሰላ ኣብ ኮመንቲ

ብዓይኒ ትማሊ ትምሰል ዛርቲ
ብዓይኒ ለብዘበን ግን ግርምቲ
ምዃና ኣሚንካ ተቐበሎ
ሎሚ ረሲዕካዶ ትማል’ሎ

ምናልባት ግን . . .
ጸቢቐን ንዘይጽብቓ “የኔ ማር”እንተ ኢልና
ኣይምሰልካ መዓር ዝጠፍኣና
ዋጋ ኢና ንኸፍል ስለ ናብራ
ይጠፍኣካ ኣይብልን መግዛእቲ ሲኞራ።

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.