ሓዱሽ ኣቦይ’ዝጊ( by grmay asfeha ዓንቂ)

————-
ጥበብ ኣምልኽስ’ኳ እጹብ’ዩ፡ ትእንግርቲ
ቀላል ኣብነት ግዳ’ላ፡ኮምፒተር ትእምርቲ
ጽዓት እተስተንፍስ፡ ትርግታ ኳሬንቲ

ነቲ ነገራ……ሰይሙ “ሃርድዌር”
ነቲ መንፈሳ….ሰይሙ”ሶፍቲዌር”
ንዋህዮኣን መትናን፡እናበለ”ዋዮር”

መርኣያ ናቱ….ድጋም ገዛእ ርእሱ
ሰብ ዝፈጠራ….ካብ ኣብነት ነብሱ።
ግእዘተ-ኣካላ፡ ዋላ እንተደረቐ
ሳላ ኣእምሮ ውሽጣ፡እቲ ዝረቐቐ
ብፍጥነት ትዓዪ፡ ተልእኾ ጥዋቐ!

ከምቲ ኣካላታ፡ በበይኑ ዝስራሕ
ፍጥረት ሰብ’ውን፡ ብኾምኡ’ዩ ዝምስራሕ።
…..መ ኽ ኒ ያ ቱ….
ብጭቓን ጨፈቓን፡ በይኑ ምስተዳለወ
ህይወት ክለብስ፡ምልኣተ-ህላወ
ድሕሪ ትንፋስ ኣምላኽ’ዩ፡ኣዳም ዝሃየወ!
ዓጽሚ ዓንዲ-ሕቖ፡ ‘ኣቻዮ’ ሓኸለ
ዓጽሚ መሓውር፡ ዓጽሚ መሰንገለ
ጭዋዳ ጎሮሮ፡ ጅማት ናይ ሻሕለለ

ዛንጡይ-መዓንጡይ፡ ናውቲ ናይ ከርሲ
ኮረባብጥቲ ገጽ…ናውቲ ናይ ርእሲ
ዒላ ጽክታት….ብነዝዒ ዝጉደም
መትንታት ልቢ…ሸናጭሮታት ደም
ክልቲኡ ዝጠልበን፡ክሉቲኡ ዝጠልባ
መንፈስን ኣካልን፡ሓድሕድ ዘዋስባ
ሓሙሽቲኤን ህዋስ፡ ሻድሻይ ዘረባ
እናሻዕ ዝሕደስ፡ ዝደጋገም ዋህዮ
ምስ ተጠናነገ…ኣኣብቲ ዘድልዮ

መታን ከይፈራኸሽ፡ከም እኒ ሻሽሖ
መንፈስ’ዩ ዝጽበ፡ ንደሙ ዘፍልሖ።
ስ ለ ዚ. ..
ኪንዮ’ቲ መልክዕ፡ማራኺ ቆሞና
ርቀት ስነ-ኣእምሮ፡ዘስተውዕል ልቦና
ሓቅን ሓሶትን፡ ዝነፊ ሕልና
ጃህራን ኣንነትን፡ ዘይስዕሮ ትሕትና

ወትሩ ዝንሓናሕ፡ ከም ብርክን ዓቀብን
መታን ከለልዮም፡ ንነውርን ዓገብን
ሓንጎል’ዩ ዘድልዮ፡ ዝምርምር ንምድሪ
ባህሊ ዓጢቚ፡ ዝዋጋእ ምስ ባህሪ!
ድሕሪ’ዚ’ዩ ከኣ….
ሰብኣዊ ‘ሃርድዌር’፡ ምስ ቆመ ከም ማርሞ
ሰብኣዊ ‘ሶፍቲዌር’ብጥበብ ዝገጥሞ!

…እንተ ሎሚ….እንተ ሎሚ!!
እንተስ እቀየር….ሓድሽ ኣቦ’ዝጊ
ወይስ ለዊጥዎ…ናይ ተፈጥሮ ሕጊ
…….ሰብ ሎሚ…!
ብተምሳል ናይ ሰብ፡ኣብ ዝቆመ ቅርጺ
ቃና እንስሳስ…ብሰብኣዊ ድምጺ!
ንደሃያት ውሽጡ…እንስሳዊ ናቋ
ልሳኑ’ሞ እልውጦ፡ናብ ሰብኣዊ ቛንቛ
እንተተዛረበ….ፍረ ካበይ እምጻእ
እንተመለስካሉ….ዘበት’ዩ ክርዳእ!
ቱፍ…ቱፍ…”እቕረ” በል ኣቦ’ዝጊ!
“ህላ” ‘ዩ ዝትርጎም፡ብናይ ውሽጡ ሕጊ
ኣካሉ ናይ ሰብ’ዩ ፡ መንፈሱ ናይ ኣድጊ!

ሰብነት ትርኢቱ፡ ንዓይኒ ሰብ ጥራይ
‘ሃርድዌሩ’ ሰብ’ዩ፡’ሶፍቲዌሩ ብዕራይ!
‘ታይ’ሞ ክንብሎ፡ ‘ሃርድዌር’ ተውሳኹ
ኣብ ‘ሶፍቲዌር’ እንስሳ ዝሓድር መልኣኹ!!
ግርማይ ኣስፋሃ/ዓንቂ/
01/03/2019

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.