በዓል ኮመንት! (by grmay asfeha ዓንቂ)

 

ንዓኻ’የ…በዓል ኮመንቲ
እስኻ ትገድድ፡ ካብ ሕማም ኩርምቲ።
መዓልታዊ..’ተደንጎየ ኣብ ሳልስቲ
ስእሊ’ተምጽኣልካ፡ተሰኪሙ ፖስት
ጥዒኻን ኣጥዒኻን፡ ነቲ ስእሊ ንበቦ
ብገምሪ ኣይትጽሓፍ፡ከይሓወስካ ኣድህቦ።
ኣተኲርካ’ስከ ርኣዮ፡እንሀልካ ስእሊ
ተኸፊታ ‘ናርኣኻያ፡ ብታሕቲ ብላዕሊ
እሞ ምስ’ዚ ኩሉ…ሰብ ዝቐትል ዛሕሊ
ክንዲ ትመኽራ፡ ነብሳ ንኽትሓሊ
ወደሳ ተረኺቡለይሲ”ከመይ ዲኺ ኣስሊ!”
….ዋእ….በዓል ኮመንቲ
ብኢድካ ድዮም ዝጽሕፉ ኣጋንንቲ?

ኣብ ምንታይ ምሕኳራ’ሞ ንቕድም ርኣዮ
“ሓለንጋይ”ትብልሲ፡ንዓኣ ዲኻስ ነቲ ኮዮ?
ግደፎ’ሞ ፡ናይ ኣእዳዋ ቕላጽማ
ጨርቂ ሓርቢትወን’ከሎ፡ንፍሖታት ሓምሓማ
ኣብ ክንዲ ትሓትት፡ምጥዓያ ምሕማማ
መን’ዩ ምሂሩካ፡ ‘ዕርቓን’ ኢሉ ፎርማ?
ክኢለዮ ኢልካስ፡ ኣብዚ’ለኻ ‘ግርማ!’
……..ኣየ በዓል ኮመንቲ
……..መሓድሮ ዛርቲ!
ኣብ ቕርጺ ኣይትቀረጽ፡መልእክቱ ኣለልዮ
ንምይጽታን ፍሽኽታን በጃኻ ፍለዮ።

ኣዒንታ ዝቖርቖረ፡ምዕጉርታ መጢጉ
ምስ ሓርቢ ክትፈልዮ፡ዘጸግም ደናጉ
ፖስት ምስ በለቶ፡ገጻ ብብዕግጉ
ኢድካ’ሽኮሪና’ እጽሕፍ፡ልሳንካ ሕንግጉ!
ንሳ ከኣ፡ፊደል ኣይተማህረት ድሲፒሊን
“Tanks” ትብለካ፡ ብጎደሎ ስፐሊን
ኣንታ ዝወግኣኩም’ዶ ስኣንኩም ፐንስሊን?
……በዓል ኮመንቲ
……ልሳን ሰይጣውንቲ!
ኣፋተን ብጥዕዩ፡ ባዕላተን እናትሞማ
ንምልክት ምስዓም፡ከንፈረን ዘወርማ
ብኣካልን ስእልን፡ ዳብል ዝኹሽማ
ጥውይ ከናፍረን፡ ምስ ሓዘ ቕርጺ ሙዝ
ብኸመይ ትፈልጦ፡መኻፍቲ ኣፍ ድዩ መኻፍቲ ጥርሙዝ?
ነውሪ ክንዲ ምባልካ ድዩ፡ዓገብ ንቐለለል
ናእዳ ተረኺቡለይሲ፡”ከመይ ዲኺ መጸለል!”
….ኣንታ በዓል ኮመንቲ
ኣይናትካን ድየን’ተን ኣዒንቲ?
ንሓርብን ንጊርባን፡ዝቐንኣሉ ከብዳ
ብራኬት’ናርኣኻያ፡ ማሕኳል ቦሮኾዳ
ብጌጋ ዲኻ፡ ወይስ ብደይ መደይ
“ኬፍ ኣለኪ” ትብል፡ዘይትሓንኽ ወደይ።
ሞጉእ ድዩ ገረወኛ፡ዘይልለ ዳንጋ
ቕንጣብ ጨርቒ’ናርኣኻ፡ኣብ ገበታ ስጋ
እንታይ ኣምጽኦ”ቢውቲ ፋል፡ቢውቲ ባልዶንጓ”?
እዝጊ ዋንኡ፡ናይ ፈረስ ድዩ ጨግራ
ልቕልቕ ምስ ውዓለቶ፡ቐለማት ኣሕቢራ
ሰብ ደንጽይዎ’ሎ…ጨግሪ ድዩ ባንዴራ
እንተ እስኻ…ጨው የብልካ ቐመም
ከኣልክዎ ኢልካስ፡”ከመይ ዲኺ መሕመም!”
ምሕማምሲ ሓቕኻ…ባዕላትና ኣለናዮ
ንሓጎስ ዓሻ፡ ዘመድ ዓሻ እግሃዮ!
……..በዓል ኮመንቲ
……..ኣራዪ ኩዕንቲ!
ዘይ ከምተን ናትካ፡ሰብ ማቲታን ዌላን
ሓዲግ ዝተረፋ፡ ኣይይሓበሻ ኣይጣልያን
ዘይከምተን ናትካ፡ሰብ ሞዳን ፋሽንን
ኣይርኣያኻን ድየን፡ሰብ ኩታን ሽንሽንን?
ዘይ ከምተን ናትካ፡ሰብ ስረን ሰብ ቑኡልፍን
ኣለዋና’ኮ፡ ሰብ ዙርያን ሰብ ጥልፍን!
ፍስስ ዝብል ስነን፡ ውቚጥ ጉራማይለ
ክብርታት ውሽጠን፡ ኣብ ስእለን ዝልለ
ንባህሊ እነታተን፡ ዝኸዳ ኣለልየን
ረዘንቲ ጎራዙ፡ ክብረት ዝጓስየን።
እርኑባር ኣሓት፡ ምጩው ዝመልክዐን
ድጋም ኣዴታተን፡ ፋሽን ዘይቐልዐን!!
ግልብጭ ተቖኒነን፡ዙርያ ምስ ወደያ
ተውጽአን ዲኻ ኣዒንትኻ፡ንዐአን ከይርእያ?
ግሩም ቑኡንጅንአን ልቢ ኣዳም ዝማሳሕ
ሰብ ክትከውን፡ ኣብ እግረን ተናሳሕ!
እንታይ ኢኻ ትብል፡በዓል ኮመንቲ?
ተደሊኻ ጸውዕ ተማጎቲ
“ምዕባለ’ዩ” ዝብሉ፡ንኣቃላላዕ ነብሲ
ምዕባለ ፍልጠት’ዩ፡ ዝስከሞ ርእሲ
…በዓል ኮመንቲ፡ኣንታ ሓመድ-ሸጠ
…ንዓ’ሞ ከርእየካ፡ ኣብኡ ዘፍለጠ።

ህንካ’ስከ’ዛ ስእሊ፡ ብግቡእ ርኣያ
ለቢሳቶ ዘላ፡ ክዳን ድዩ ‘ናሙስያ?’
ነዚኣ ኢኻ በል፡” መቕሰን”ዝበልካያ።

ህንካ ከኣ’ዚኣ፡ ዓይኒ’ተልያትካ ርኣይት
ክዳን ድዩ ዘፍርሓ፡ እንካብ ጥይት?
ኣለኻ’ዶ..?ራኣዮ’ስከ’ታ ጢኖ
ኣብ ግዳም ድያ ተሳኢላ ኣብ ባኞ?
ምራቕካ ኣይትውሓጥ፡ ርኣዮ’ቲ ስእላ
ኣብ ጫማ ድያ ደይባስ፡ኣብ ኣስካላ?
……..እንተ ንስካ…
“ሓለንጋይ” ዲኻ ዝበልካያስ “ስየ”?
“ዓይኑ ይብራህ”ክንዲ ምባል” ክዳን ዝርኣየ”?
ግደፎም’ሞ ዳሓን፡ነስላፍን ኣሌቶን
እንታይ እራኣየካ’ሎ፡ኣብ ከባቢ እቶን?
በል እስከ ናይ’ዚኣስ እንታያ’ሎ ዘይርአ?
ጋን ኮይኑና ኣእጋራ፡ፋርኬታ ድዩ መስአ!
…..ኣንታ በዓል ኮመንቲ
ተኻርዮሞ ድዮም፡መንፈስካ ኣጋንንቲ?
ሓንቲ ተሪፋትካ’ንድያ ሓንቲ ፊንታ
ብናእዳ ኣጋጊኻ፡መታን ከተኽፍታ
ቛንቛ ቐያይርካ፡ መጢኻላ ሞራል
“ሴክሲ..የኔ ማር…..ያምራል!”
ከመይ ወደይ…ትሕለፈልካ ኦራል!!
ኣላብሳ ክዳን፡ ኣታሕዛ ቦርሳ
ዘይትምህራ ግዳ፡ በቲ ኢንቦክሳ።
ነቲ ዝንኣድ ንኢድካ፡ንዝንቐፍ ንቐፎ
ግዜ’ተዘይብልካ፡ ብLike ሕለፎ
ኮምኡ’ተጌርካ፡ በዓል ማል ኮመንቲ
ክንብለካ ኢና…” ወዲ ሞዃንንቲ!!
ግርማይ ኣስፋሃ/ዓንቂ/
02/10/2018

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.