ወዲ ሓምሊ ርጅላ!(by tesfit abrham)

 

በዓል ሓምሊ ርጅላ፡ ፈታዊ ዳንኬራ፡ ፈታዊ መከራ
ከመይ-ያ’ላ ኣስመራ ኣስመራይ’የ ኣስመራ፧
ተዕምብባ-ዶ’ሎኻ ተቐምስላ
ትዃሓሕላ-ዶ’ሎኻ ተንቍራ፡ ተእትዋ ኣብ ቋቝራ
ንዓኻ’የ፡ በዓል ሓምሊ ርጅላ፣ በዓል ጥውዮ ነጸላ ናፋቒ መከራ፥ ፈታዊ ዳንኬራ፡

‘ናሓፈስካ ምሕፋስ፡ ‘ናሰምዓኻ ድቃስ
ንቝልቍል ምርምሳስ፡ ምድምሳስ
ወዲ ሓራም – ሓራም ትቕልስ፡ ትቕልስ
ትግስግስ፡ ትግስግስ
ብዘይ ትኽስ ህርስ!

ንዓኻ’የ በዓል ሓምሊ ርጅላ፡ ፈታዊ ዳንኬራ፡ ናፋቒ መከራ
ከመይ ኣላ ኣስመራ፡ ኣስመራይ’የ ኣስመራ፧

‘ናሞትካ ምሕምሓም፡ እናምሓልካ ምጥላም
ጕዳም ክትደጋግም፡ መሕረር ልቢ ስልሕም፡
ክንደይ’ኳ ክንደይ’ኳ፡ ስምዕ ቢልካ ጥርቅም
ክንደይ’ኳ ክንደይ’ኳ፡ ርእይ ቢልካ ድንን
በዓል ትናይ-ምናይ
እናቐነንካ፡ ኣብ ስልጣን ምቕናይ
ክትክእልሉ!።

በዓል ሓምሊ ርጅላ፡ ፈታዊ ዳንኬራ፡ ፈታዊ መከራ
ከመይ’ላ ኣስመራ፡ ኣስመራይ’የ ኣስመራ

‘ናሃብተምካ ቀይዲ፡ ‘ናሰተኻ ፍርዲ
ፍታሕ ንቐያዲ፡ ምሕረት ንሓራዲ
ክነግስ ‘ከሎ ኣብ ዓዲ
‘ብጹእ ንጹህ ፍርዲ’
ክትብሎ ሰሚዐ፡ ኣብ’ዚ ኰይነ
ኣብ’ዚ ዓዲ ባዕዲ
ኣየ ኸየ…!
ኣምላኽ ተረጋም፡ ድያብሎስ መዓዲ!

ደሓን ይኹን ሕራይ
በዓል ግዜ እንዲኻ፡ ግዜይ ከኣ ክጽበይ፡ ኣብ ምቕናይ ‘ተቐነኹ ስሉም ስቃይ
ንዓኻ’የ ወዲ ሓምሊ ርጅላ፡ ብጹእ ተጋዳላይ
በል ሓደራኻ፡ “ስውእኺ” ‘ናበልካ ኣይተታልላ ነደይ
ነደይ ደኣ፡ ካብ ገዝኣ በንቊስካ
ስእሊ ውሉዳ ምሒኻ ኣሊኻ
ኣይጕሓፍካያን’ንዶ ጐጥጒጥካ ፡ ደፊእኻ…!
ከመይ ደኣ ሎሚ ትዝንግዖ
ሕድሪ ኣለኒ ‘ናልካ ትርስዖ
ንዓኻ’የ ወዲ ሓምሊ ርጅላ፡ ጀብጀብ ጸጉሩ፡ ወዲ ዱር በረኻ።
***
ተስፊት ኣብርሃም
ግንቦት 2019

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.