ኪድ ሰብካ ድለ(by Tesfit Abraham)

ከመይ ኣሎኻ ብጻይ
ናይ ቀደም ዓርከይ፡ ናይ ሎሚ ግን ተጻይ፣

ድምጽኻ፡ ተደማጻይ ተቐላጻይ
ተበላጻይ ድማ ተላጋጻይ ሕንጻይ
መሕረር ስልሕም ልሕጻይ ምሕጻይ፡ ጕዕጻይ-ምዕጻይ፣

ድምጸይ ግን፡ ‘ዚ ድምጸይ ነጻፋይ ነቃጻይ
ግዲ ኰይነ፡ ሃላይ ዛህላይ-ማህላይ፡ ቍጻይ-ምጻይ
ከይተሰምዐ ከይተደምጸ ነፋጻይ፣

ተጓዕጻጻይ ተረጋጻይ
ተጐናጻይ ተፈላጻይ
ተላሕጻይ ተመዋጻይ
ህሱይ ርሱይ፡ ብምዃነይ
ዘይስማዕ ድምጸይ ድምጽማጸይ!…

ከመይ ኣሎኻ ብጻይ
ናይ ቀደም ዓርከይ፡ ናይ ሎሚ ግን ተጻይ

ኣነ ወዲ ሰነ’የ፡ ትርሳዓኒ-ዶ ትዝንግዓኒ፧
ካብቲ ልብኻስ ከመይ ተግልለኒ፡ ርጥርጥ ተብለኒ፧
ንዓይስ ድሓን ረስዓኒ፡ ወላ ደንድነኒ፡
ግን’ሲ፡ ከመይ’ሉ ገይሩልካ ነብስኻ ነብሰ-ማትካ
ኣደይ ‘ናለመነት ኣብ ጐደና፡ ክብሪ ውሉዳ ከሊእኻ
ትገፋ፡ ትገርፋ፡ ትእፈፋ
ሕድረይ፡ ሕድሪ ብጾትካ ረሲዕኻ
መንጐልሓጢ
ቀጣፊ ሸፋጢ
ሸቃጢ
ትኸውንስ ከመይ፧

ከመይ ደኣ ወደይ፡ ከመይ’ዩ’ዚ ጕዳይ
በቃ ዓመት መጸ፡ ምሕል ጥልም ጥራይ
‘ታይ ደኣ’ታ ‘ታይ “መርሃዊ ኣይሞተን” ትብለኒ
ብዓልኻ እናቐተልካኒ
ብሕድረይ እናተመጻደቕካ፡ ትፈጻፍጸኒ ትሓናፍጠኒ
ህዝበይ ከይቀሰነስ “ቅሰን በል” ትብለኒ
ከመይ ድዩ ‘ቲ ምቕሳን
ኣብ ዘይምቕሳን ዶ’ሎ’ዩ ‘ታ ምቕሳን
እንትርፎ ቍዛን
ሰበይ እና ዀነ ዓዋን ዘዋን ደዋን
ወትሩ ድኑን፡ ወትሩ ቅዙን ዝኑን ሕዙን…!
ኣየ’ኸ’የ…!

ከመይ ኣሎኻ ብጻይ
ናይ ቀደም ዓርከይ፡ ናይ ሎሚ ግን ተጻይ፡

ኣብ’ዚ ዕስራ ሰነ፡ መዓልቲ ዝኽረይ ዝተሰምየ
‘ታይ ይዓብሰለይ ደጕዓ እንተ በዝሐ
ልብኻ ብግልሉ
መንፈስካ ብህልሉ
እንከሎ፡ ኣይትበለኒ ‘ሊላይ ብርኪ ሊሎ’!
ኣኻየ’ላሎ

በል ክትፈልጥ፡ ኣነ ‘ቲ ወዲ ውጹዕ ህዝቢ’የ
ስለዚ ከኣ’የ፡ ካብ ቋሬጣ ሓዘን ከይተገላገለ
“ቅሰን በል” ኣይትበለኒ፡ ብመብጽዓ ሓሶት ዝተደጐለ
ስመይ እናልዓልካ፡ ኣይትጠብሮ ህዝበይ፡ መምሓሊ ኣይትግበረኒ
እንተ ዘይ-ተኻእለካ፡ ‘ትም በል!’ ብትም ኣብዕለኒ።

ኣነ ናይቲ ሕድሩ ዘይጠለመ ርሱይን ጭቍንን ሰበይ’የ
ንስኻ ግን ሕድርኻ ድለ፡ ኣነ ናይ ሰብ ሕድሪ’የ
ሰብካ ኣይኰንኩን፡ ኪድ ሰብካ ድለ።

እምበር ከምዚ ዘለኻዮ፡ ሃውለከ ትሓልሞ
ወዲ ሰነ ዘይሞተ ሎሚ መን ደኣ ሞተ
ከምቲ ትብለኒ፡ ኣነ ‘ህያው’ እንተ ዀይነ እንተ ዘይሞይተ
‘ታይ ደኣ’ሞ ድርማሞ ‘ደይ ዘይተፈትሐ፧!
***
ተስፊት ኣብርሃም

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.