ሕጂ’ዶ ጸሊኤያ! amusing poem by keste tesfazgi,


ኣብ`ዚ ኣድማስ ዘገምታ እንነብሮ
ልቅብቃብ ጽባቄ ኮይንወን ቁንጣሮ
መዓስ ብከመይ ኣሻባ በጺሓቶ
ከም በጋና ዳዊት ንልበይ ቃንያቶ
ኣቕሊበላ!
ኣብ ዙርያይ ዘምብያ ኣብ`ቲ 
ከውታ ለይቲ
ብኢድካ ዘይትድህሰስ ኣምሳል 
መላእኽቲ
ከም ከዋኽብቲ ንሰማይ 
ንሳ ድማ ኣብ`ቲ ድነ 
በርሃው-ሃው ኣቢላቶ ‘ስ መንፈሰይ
ቀሲነ
ኣሕሊማትኒ!!
ቃንዛ ውሽጠይ ዛይዱ 
መንፈሰይ ተሃንዲዱ
ኣብ ሕልሚ ኣንሳፊፈ 
ካብ ውሽጠይ ሸፊተ
ሽዑ ከፍቅራ ተገዲደ 
ኣፍቂረያ!
በቃ ኣፍቅር`ቢለያ! 
ኣብ ልበይ ፈሊሳ ግዝያት
ሓሊፉ ብጥጂእታ
ጽላል ክኾና ከተዕርፍ ሓዚኤላ ቦታ
“ኩሉትናይ” ኢለ “ካልኣይቲ ኣደይ” ሰምየያ
ሰምየያ!
ኣይቀትሉ ኣይምሕሩ ቃላታ ብሽፉኑ
ከመይ ኢለ እሞ ክቀብጻ ፍቅሪ`ዶ ይቅበጽ ኮይኑ
መሊሰ እኳ ድኣ ወሲኹ ፍቅራ ጠጢዑ ሸዊደ 
ጉዕዞ ባህጊ ልበይ ንምብጻሕ ተስፋ ጌረ መንጒደ
ተስፋ!
የግዳ!
ውልድ ትምቅናይ ቀልቢ
ውልድ ትምቅላብ ሕልሚ
ውልድ ትምሕላም ፍቅሪ
ውልድ ትምፍቃር ስምየት
ውልድ ምስማይ ተስፋ
ውልድ ምትስፋው ድማ ሓዘን ተወሊዱ
በዚ መጽዩ ኣይብሎ 
መዓስ ተኻዊኒ ኣይውዕሎ
ዝተካወነ ክውኖ
መን `ዩ ከ ከኣምኖ 
ካብ መዓልታት ኣብ ቀዳም
ምስ ሓደ ወዲ ኣዳም 
እቲ ዝሕሻ መሪጻ 
ንመርዓ መደብ ሓንጺጻ
“ዕድመኻ!
ኣብ`ቲ ንልበይ ዕሰለ
ንልብኻ ድማ ድበ
ጋቢ ኬንካ ከተሙቆኒ
ሓወይ ኣይትፈለየኒ”
`ቢላ ዕድመ ሰዲዳ
ከይደያ ከመይ ዘይከዳ
“ዕሰልየ” ተባሂሉ ኣሲራ ጋማ
ነታ ካልኣይቲ ‘ደይ ሕጂ `ዶ ጸሊኤያ::

ከሰተ ተስፋዝጊ 
(ባምብል)

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.