ናትናኤል ብርሃነ፣ሓጺር ጸብጻብ ስፖርት ቱር ደ ፍራንቸ፣ 8 ሓምለ 2019 ኤፐርነይ ፍራንስ።


https://youtu.be/x4RNKrsVUuQ

ቱር ዲ ፍራንስ ሓደ ካብቲ ቀንዲን ፍትውን  ዓመታዊ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ስፖርታዊ በዓል ናይ ሃገረ ፈረንሳይ እዩ።

 ብዕብየቱን ብተፈላጥነቱን ክሳብ ሒጂ ካብ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ፣

 ሃገረ ፈረንሳይ ነዚ ውድድር እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መመኪሒኣ ጌራ እያ ትሪኦኦ፣ 
ነዚ ውድድር ክውን ንምግባር ብሚሊዮናት ዝግመት ገንዘብ ወጻኢታት ክግበረሉ እንከሎ፣ ፣ኣማኢት ዝቑጸራ ትካላት ፍርያተን ዘዋዓውዓሉ መደርኽ ውን እዩ፣
 እዚ ጋዜጣታ ብብዝሒ ንምሻጥ ተባሂሉ 
 ኣብ 1903 ዝጀመረ ናይ ዓለምና ፍቱው ውድድር ፣ ኣብ ፈለማ ናይ ፈረንሳይ ጋንታታትን ብውሑዳት ጋዘጠኛታትን ተሰንዩ እዩ ውድድሩ ዘካይድ ዝነበረ። ኣብ ቀዳማይን ካለኣይ ኲናት ዓለም ኣቋሪጹ እኳ እንተነበረ ብድሕሪኡ ግን ብዝሓየለ መልክዑ ክውደብ ጀመረ፣፣  ኣብ 2015 ብሉጻት ኤርትራውያን ተዋዳደርቲ ዳኔል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ድሕሪ ምስታፎም ፣ ኤርትረኣውያን ነበርቲ ፈረንሳይ ዓመት መጸ ኤርትራዊ ጎብለል ክርእዩ፣ ዘይህንጠዩ ኣይኮኑን። ስለዝኽዕነ  ኢና ከኣ ትማሊ ኣብዝወዓለ ውድድር፣  ብሽክለታ ቶኡር ደ ፍራንስ 2019 ኤርትራዊ ተቓዳዳማይ ብሽክለታ ናትናኤል ብርሃነ  ንምዕጃብ ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ኔርና፣ እቲ ውድድር ነዊሕ መንገዲ ዘቋረጸ ስለዝነበረ  ኣብ መወዳት ናይቲ ውድድር ካብ ዝናብን ብሽክለቱኡ ከይወረደ ገለ ስእልታት ምስኡ ክንስኣል ጥራይ ኢና በቒዕና ፣  “ ከመይ ኔሩ ውድድር “ ንዝብል ሕቶና ብሕእንቲ ቋል ጥራይ እዩ ክገልጾ መሪጹ፣ “ ከቢድ” ምሳና ከዕልል ውን ቡዙሕ ዕድል ኣይነበሮን፣ ድኻም ስለዝነበሮ ውሑዳት ስእሊ  ምስኡ ክንሰኣል እሞ ናብ’ታ ክንዲ ገዛ እትኸውን ኣውቶቡስ ናይ ጋንትኡ ክኽእቱ ምዃኑ ነጊሩና፣ ካብኡኡ ሓሊፍና ንደቂ ጋንትኡ ኣዛራሪብናዮም ኔርና፣ ናትናኤል ካብ ኤርትራ ለቢሱዋ ዝመጸ ናይ ሻምፒኦን ማልያ ጌሩ ይጻወት ምህላዉ ኣዚዮም ከምዝፈትውዎን ከምዘድንቕዎን መስኪሮም፣ ናትኔል ብርሃነ ሒጂ ምስ ፈረንሳይዊት ክለም confides እዩ ዝጻወት ዘሎ፣ ዓወት ንናትናኤል ን ንደቂ ጋንቱኡን።

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.