ኡነ’ዳ ዱወ፡ une a due, 03

ሳልሳይ ክፋል ኡነ ‘ዳ ዱወ እንሆ፡

ሰናይ ምክትታል ፡

ደርፍታት ኣብርሃም ኣፈወርቂ፡

ደርፍታት ኣብርሃም ኣፈውርቂ፡ ድሕሪ ሞቱ ጡዑማት ዘይምነውን ክንሶም ዘይጥዑም ዛንታት ተኸቲሉዎም ጠንቂ ፍሕፍሕን ባእስን ምጻዊ ግላዊ ቻነላት ከምዝኾኑ ውን ንፈልጥ ኢና። ነቶም ናይ ኣብርሃም ኣፈውርቂ ቁንጫል ሪሚክስ ወይ ኮቨር ሙዚኽ ገርኩም ቻነልኩም፡ዝተዓጸውኩም ፡ንስኩም ውን ናይ ኣብርሃም ኣፍወርቂ ኣይኮነን ናይ ቢልክሊተን ደርፊ ውን ካቨር ክትገብሩ ከምትክእሉ፡ በዚ ኣጋጣሚ ነረጋግጽ።