ደርፍታት ኣብርሃም ኣፈወርቂ፡

ደርፍታት ኣብርሃም ኣፈውርቂ፡ ድሕሪ ሞቱ ጡዑማት ዘይምነውን ክንሶም ዘይጥዑም ዛንታት ተኸቲሉዎም ጠንቂ ፍሕፍሕን ባእስን ምጻዊ ግላዊ ቻነላት ከምዝኾኑ ውን ንፈልጥ ኢና። ነቶም ናይ ኣብርሃም ኣፈውርቂ ቁንጫል ሪሚክስ ወይ ኮቨር ሙዚኽ ገርኩም ቻነልኩም፡ዝተዓጸውኩም ፡ንስኩም ውን ናይ ኣብርሃም ኣፍወርቂ ኣይኮነን ናይ ቢልክሊተን ደርፊ ውን ካቨር ክትገብሩ ከምትክእሉ፡ በዚ ኣጋጣሚ ነረጋግጽ።

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.