ጎተና ሓርነት( by tsegay Mehari Temeroo)

ሓንሳብ ከም ኣሰለት
ሓንሳብ ከም ቆንጠጠፈ
ሓንሳብ ከም ማሕጎማ
ሓንሳብ ከም ለብላቢ ኣምዐ፡
‘ና ኣሳሰረ፡ ‘ና ሓናፈጠ
ደምና ‘ና ኣዛረየ
ደምና ‘ና መጠጠ
ስጋና በሊዑ ዝሃዝረጠ
ኣብ እንግድዓና ተኾይጡ ዝነወሐ
‘ዚ መከራና ወ ፡’ ዚ ዘይተግርሐ፡

ካብ ደጉዓና’ዩ ካብ ምህለላና
ካብ ምሕጽንታና’ዩ ካብ ሰቖቛና።

“ሰማይ እንዶ ኣብጽሓዮ ጎተናኻ’የ
ሽላ ከይተብላዓኒ ሓደራኻ”
ደጒዕና፡ ተማሓጺንና፡ ለሚንና
ጎተና ሓርነትና ዘብቁል ርእስና
ኣቓዲርና፡
ጎተና ካልእ በቚሉ ክነውሕ
ደሪፍና ብድምጺ መረዋሕ።

ኮይኑልና ድማ፡

ብዘዘንውሐ ጎተና
ብጻልጣ ጓና
ብቁመና ሓውና
ከም ጠበቕ ተኸትኪትና፡ ተጀፊዕና
ኣብቲ ጎተና ዘይ’ንውሐ ርእስና።

እቲ ክፍኣት፡
እቲ ኣራዊትነት
ካብቲ ጓና፡ ካብ’ቲ ሓው
እቲ ሕመቕ፡’ቲ የዋህነት
ካባና፡ ናትና፡ ናይ ባዕልና
ካብ’ታ ሰቖቛዊት ደጉዓና።

ካብ ” …ጎተናኻ ኣንውሓዮ፡ ከይትብልዓኒ…
ከንውሖየ ጎተናይ፡ ከዕቅለኒ..
‘ቲ ጎተናይ’ወ..
ጎተና ሓርነተ
‘ቲ ጎተናይ’ወ
ጎተና ህይወተ፡

ኣንዊሐ ክስንትሮ’የ
ከእፍሮ፡
ጽላለይ ፡ ግርማይ
ክኾነለይ፡
ከም’ታ ዳዕሮ ባይቶ።”

ክኸውን ኔርዎ።

ኣይኮነን።

“እሞ ሕጂ ኸ እንታይ ማይ ሓሊፈዎ!፧
ዘይንቕይሮ፡ ደርፍና ዘይንቕይሮ
ነዚ ተጎሮ መከራና ክቐራርፎ

እህም.. ሓሊፍዎ’ ባ ሕልፍልልፍ ኢልዎ
ማይ ዘይኮነስ ደምና ተኻዒዎ
ሰጋና ተዘጋጊልዎ፡ ኣዕጽምትና
ክርትምትም ኢልዎ።

ምቕያር ግን ንቐይሮ።

ሞይትካ ካብ ምትራፍ
ካብ ምዃን ተረጋጺ ጓሓፍ
ከም ስጥመት ኣብ ማዓሙቕ ፔርሙዳ
ብዘይ ገደላ ካብ ንጠፍእ ንዋራ

ንቐይሮ እዚ ደጉዓ
ሕጂ.. ኣብዚኣ ኣብዚኣ…
ዘይብደጉዓ- ብደርፊ
ዘይብሰቖቛ ፡ ብወኒ
ከምዚ፡

“ሰማይ ነብጽሓዮ ጎተናና’የ
ሽላ ከይበልዓና፡ ሽላ ጓና’የ
ሽላ ከይበልዓና ሽላ ሓውና’የ
ሰማይ ነብጽሓዮ ጎተናና’የ… ሓርነትና’የ።

ሽላ ከይበልዑና ሹሉሙሉ
ጎተናና ይንዋሕ ከም ምንውሑ
ጎተናና ይንዋሕ ናይ ሓይሊ’ቦኡ
ጽርሐ አርያም ይሳለም’ቲ ጫፋቱ።”

2019/10. Tsegay Mehari

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.