ሓድጊ ክገድፍ ሓዲግ ገዲፈኪ,

ሓድጊ ክገድፍ ኢለ-ዶ፡ ሓዲግ ገዲፈኪ
ፍረ-ብርከይ ‘ናረረኺ፡ ኣግዲዐኪ ከይሓገዝኩኺ
ኣይትርገምኒ በጃኺ፡ እንታይ ክትረኽቢ
ስደት ውርደት መዋረዲ’ዩ፡ ከም’ቲ ቃንዛኺ።

ዝፈለሰ ፍቕሪ ሒዝኪ፣ ናበይ፡ ናበይ ትብሊ
ኣብ ሕሉፍኪ ትቖቝሊ፡ ተስቈርቍሪ
‘ታይ ይዓብሰልኪ….
ኣነ’ኮ ፈጺመዮ’የ፡ ‘ቲ ክሕደት ‘ቲ ጌጋ
ክሳራ’ምበር፡ መዓስ ረኺበሉ ዋጋ፡
በጃኺ ሕጂ፡ ህድእ ኢልኪ፡ ኮፍ’ሞ በሊ
ኣብ ፍረ-ብርከይ ከም ዝኣረግኪ መዓስ ጠፊኡኒ
ነዛ ዝባንኪ ከይቀየርኪ፡ ንውሉደይ ክትብሊ
‘ውሉድ ንውሉዱ’ ‘ናበልኪ ከተዕብዪ ከም ዝዓረብኪ
ይርድኣኒ’ዩ’ኮ፡ ከመይ ከም ዘሕለፍኪ።

ሕጂ ተሳዒረ’የ፡ ህይወት ኰይናትኒ ገደል
ሓድገይ ክንዲ ምሕቋፍ፡ ፈጺመ ከኣ በደል
ግደ ሓቂ፣ ከይሓብኣኹ ክነግረኪ ‘ቲ ሓቂ
ኣነ፥ ባህጊ ስድራይ፡ ክመልእ ኢለ’የ ተመሪዐኪ
‘ምበር፡ ንስኺ፣ ኣብ ልበይ ኣይነበርክን ፈጺምኪ።

ርሑስ ጋማ ምስ ተባህለ፡ ምስ ወዓልኩ ኣብ ዕሰለ
ኣካለይ’ምበር፡ ብመንፈሰይስ፣ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ግዒዘ
ኣብ ስደት’የ ነይረ
ሽዑ፡ ሕጽኖት ተወዲኡ፣ ንዓኺ፡ ንዓደ’ቦኺ ኣፋንየ
ኣነ፡ ንስደት’የ ወጼ
ወላ’ኳ ፍረ-ብርከይ ከም ዘትረፍኪ እንተ ፈለጥኩ
እንታይ’ሞ ‘ገበር፡ ግዜ ዘይሓገዘ
ናብራ ስደት ምስ ከበደ
ኣይሓሰብኩን ተዓኒደ
ሕማቕ ኰይነ ተዋላኢ
ኣይርኣኹን ንመጻኢ
ኣብ’ዚ’ለኹ ከይበልኩኺ፡ ትም ህጥም’ለ ጠሊመኪ
ግዳ ክሓተኪ’ንዶ ኣንቲ ጽብቕቲ…
በጃኺ ግን፡ ‘ታይ ገደሰካ ከይትብልኒ ሓደራኺ
‘ታይ ኰይኑ’ዩ’ዚ ቆልዓ-ኸ፣ ከይዱ፡ ተሰዲዱ ገዲፉኪ፧
***
ዛንታ፡ ናሆም ዘይመስተ (ሰንበሊኖ)
ኣግጣሚ፡ ተስፊት ኣብርሃም
31/10/2019

ጠንባር ግዜ !( Fersham)

ዕጉግ ዑጉግ’ሎም ኣንጎሎ ኣንጎሎ ‘ናዘለልኩ ኣምሪሐ ወግዖም ክጽንበሮ፥ ሻቡ ግን ኣይግድን እዝነይ ኮርኩሑኒ ልዕሊ ብዝሖም ኮይኑ ፍልልያቶም ኣጽሊኡኒ ፥
ኣብ’ቲ ጉጅለ ድሮ’ካ ጓና ኮይነ ዓደይ ዓድኻ ኣውራጃ ምስ ኮነ ፥ ተስፋ ኣይቖረጽኩን ናብ’ቲ ማዕዶ ከይደ ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ ዝብሉ ዝገደደ
ቖሎ-ጥጡቖ’ዩ ቁምነገር ዘይብሉ ግዳሞም ኳዕናናት ውሽጦም ምዕንጅሉ፥ ብኽይይ ኣቢለሎም ኣቤት ከደንግጹ ናይ ጽባሕ ዘይብሎም ርእሲ ‘ናጹ ፥ ኩሎም ሓደ ነጋሲን ንግስቲን ዝገደዱ መሓመድን ዛህራን ፥
ጸላኢ ኣቀሚጦም ክንዲ እንባ ሪሞም ዝመንዝዖም ብዓጀባ ፥ ንጽልኢ ለዊሶም ባእሲ ‘ናሰንከቱ ካብ ጡሙይ ክራማት ዝናብ የቋምቱ
ጠንባር ግዜ ኮይኑ ፍለ-ፍለ ራኣዩኒ ዝብል ዓይንና ‘ናቆረ፥ ሰይጣንን መስቀልን ኮይንና ዘይንላገብ ገሌና ናብ ቑልቑል ገሌና ንዓቐብ
ኣዴታት ህግደፍ ቖሎአን ከበሮ ንሸያጢ ባሕረን ዕልልል’የን ዝብልኦ፥ ማህጸነን ዘጽነተን ምርቕ ይኸርምኦ፥ ኩሉ ግዜ ጥረን እስክትሽም ይብላ ኣብ ዓሱር የሕዋተን ምስ ኮቦሮ ይዘላ
ኣንቱም ናይ ሰብ ዘይብሎ ህድግለነ ሃገር ‘ናተሸጠት ህዝባ ‘ናትሓቑነ፥ ትስዕስዑ ኣጣቕዕ ትውዕሉ ከም ዕጣን ትበኑ ከም ቡን ትግንፍሉ
ዝተጋልሀ ሓቂ ዓቢጥኩም ተንቁሩ ደረስቲ ሓሶት ዘሪእኩም፥ ተብቁሉ፥ ሽንቶም ጥንቕልዒት ክዳውንቶም ኣውሊ ናይ ረብሓ ደላሎ ናይ ሰማእታት ቁስሊ፥
ጠንባር ግዜ ኮይኑ ፍለ-ፍለ ራኣዩኒ ዝብል ዓይንና ‘ናንቖረ ፥ ሰይጣንን መስቐልን ኮይንና ዘይንላገብ ገሌና ናብ ቑልቑል ገሌና ንዓቐብ፥
የማንን ጸጋምን ፈጢርና መሳርዕ ገረብ ብሓኽላ’ዩ ሓድሕድ ምብልላዕ፥ ፈሊጥና ንኸውን ጸማምን ዕዉርን ኣንጻር ክልተ ጫፋት ዉሉድን ወላዲን፥
ገለስ ኮይንና ኣሎና…….?! ዘይንቃዶ ህልኽ ንሓድሕድና፥ ከም ሽጉርቲ ውራይ ዝደቐቐ ኣብ ማእከልና ኣትዩ ‘ናፈንቐቐ፤ ዙሮ-ሙሮ ከም እንጣጢዕ ኣብ ክንዲ ፍቕርና ፍልልይና ይጥጥዕ፥
ኣባና ነጊሱ ፍጥረት ሕጊ ዓሳ ሬሳ ተኸልኪሉ ዓዱ ከይምለሳ፤ ኤርትራ ኮይና ምድረ-ሲኦል ንደቓ ሞኹሲ ሴሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቓ
ዘበነ ገበል እዋን ተበለጽቲ ‘ናሟሞቑ ንሽፍታ መንግስቲ፥ ጽውጽዋይ ታሪኽና ዘ-ኢትነገር ተሳኢኑ ሃገር ዘማሓድር
ጠንባር ግዜ ኮይኑ ፍለ-ፍለ ራኣዩኒ ዝብል ዓይንና ‘ናንቖረ፥ ሰይጣንን መስቐልን ኮይንና ዘይንላገብ ገሌና ናብ ቑልቑል ገሌና ንሓቐብ
ደጋል ርእሲ ሕጊ ዘይቕይዶ ኣብ ማእከልና ኣትዩ ከይንቓዶ ምንባርና ጌርዎ ዘይተጠምረ ማእዶ፥ ህላዌና ነቐይ -ነቐይ ኢሉ ቕዋም ኣልቦ ጠበቓ ዘይብሉ፥
ዝገደዱ እዞም ሰብ ወጻኢ ግራት ህግደፍ መኽዚኖ ቐውዒ: ከፈልቲ ዕሽር መረባዕ መስርሒ ኣብ ጻሓይ ኮፍ’ሎም ዝናፍቑ ወርሒ !
ጠንባር ግዜ !
Farshem 17/08/2019 London