ዊን በረኸት ጎይቶኦም።

ዊን ዘርእስታ ሓዳስ ደርፊ ብበረኸት ጎይትኦም
በረኸት ጎይቶኦም ሓደ ካብ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ሽንግርዋ ኣካዳሚ ልዑል ኣድናቆትን ሰብ ዘገረመ ምልከት ክራርን መዛረቢ ኩሉ ኣፍቃሪ ስነ-ጥበብ ኮይኑ’ዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ሲነማ ሮማ ዝነበረ መዛዘሚ ውድድር ኩሉ ሰብ ‘’ኽራርዶ ከምዚ ዝጥዕም ድምጺ ተውጽእ’ያ’’ ክብል’ዩ ተሰሚዑ።
ንበረኸት ፍቕሪ ስነ-ጥበብ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ክሓድሮ ከም ዝጀመረ’ዩ ዝዛረብ። ኣብ በረኸት ልዑል ጽልዋ ዝነበሮ ድማ ሓዉ ስነ-ጥበበኛ ኣማኑኤል ጎይትኦም ምንባሩ ይፍለጥ። ግዜ ቁልዕነቱ ኣብ ማይ-ድማ ከምዘሕለፎ ዝንገረሉ በረኸት ዘይርስዖ ትዝታ ናይ ሓዉ ኣለዎ። ንሱ ይብል ‘’ ኣማኒኤል ሓወይ ብታኒካታትን ቴኖን ብምግባር ንኩላትና ደቂ ገዛውቲ የዘናግዓናን የጻውተናን ነይሩ’’ ክብል’ዩ ዝዝክሮ።
ኣብ ዝሰዓበ ዓመታት ኣሰር ምዕባይ ሓዉ እንዳሰዓበን እንዳ ተመርሐን ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ጉጅለታት ባህሊ እንዳ ተጠርነፈ ክነጥፍ ጀሚሩ። ኣብ ብዙሓት ንሽንግርዋ ዝመሳሰሉ ናኣሽቱ ውድድራት ድማ ይሳተፍ ምንባሩ ይፍለጥ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሽንግርዋ ኣካዳሚ ብውድድር ደርፊ ምስ ብሉጻት 10 ክዛዝም ዝኸኣለ በረኸት፡ ብምልከት ያታዊ መሳርሒ ከኣ ካልኣይ ብምኳን ክዛዝም በቒዑ’ዩ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ በረከት ኣብ ከተማ ኣስመራ ይቕመጥ ኣሎ። ዝበዝሐ ግዜኡ ድማ ኣብ ስነ-ጥበብ የጥፍኦ ምህላዉ ይፍለጥ። ብሉጻት ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ከፍሪ ድማ ሓርኮት ኣብ ምባል ይርከብ።
ኣብ መወዳእታ በረኸት ንልዑል ፈጣሪ ምስጋና ይኹኖ ድሕሪ ምባል፡ ነቲ ብሞራልን ካልእን ወትሩ ኣብ ጎድኑ ዝኸውን ሓዉ ኣማኒኤል ድማ ልዑል ኣኽብሮት ከምዘለዎ ይገልጽ።
ዊን!’ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሲነማ ሓበሻ……….. #cinemahabesha