ዊን በረኸት ጎይቶኦም።

ዊን ዘርእስታ ሓዳስ ደርፊ ብበረኸት ጎይትኦም
በረኸት ጎይቶኦም ሓደ ካብ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ሽንግርዋ ኣካዳሚ ልዑል ኣድናቆትን ሰብ ዘገረመ ምልከት ክራርን መዛረቢ ኩሉ ኣፍቃሪ ስነ-ጥበብ ኮይኑ’ዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ሲነማ ሮማ ዝነበረ መዛዘሚ ውድድር ኩሉ ሰብ ‘’ኽራርዶ ከምዚ ዝጥዕም ድምጺ ተውጽእ’ያ’’ ክብል’ዩ ተሰሚዑ።
ንበረኸት ፍቕሪ ስነ-ጥበብ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ክሓድሮ ከም ዝጀመረ’ዩ ዝዛረብ። ኣብ በረኸት ልዑል ጽልዋ ዝነበሮ ድማ ሓዉ ስነ-ጥበበኛ ኣማኑኤል ጎይትኦም ምንባሩ ይፍለጥ። ግዜ ቁልዕነቱ ኣብ ማይ-ድማ ከምዘሕለፎ ዝንገረሉ በረኸት ዘይርስዖ ትዝታ ናይ ሓዉ ኣለዎ። ንሱ ይብል ‘’ ኣማኒኤል ሓወይ ብታኒካታትን ቴኖን ብምግባር ንኩላትና ደቂ ገዛውቲ የዘናግዓናን የጻውተናን ነይሩ’’ ክብል’ዩ ዝዝክሮ።
ኣብ ዝሰዓበ ዓመታት ኣሰር ምዕባይ ሓዉ እንዳሰዓበን እንዳ ተመርሐን ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ጉጅለታት ባህሊ እንዳ ተጠርነፈ ክነጥፍ ጀሚሩ። ኣብ ብዙሓት ንሽንግርዋ ዝመሳሰሉ ናኣሽቱ ውድድራት ድማ ይሳተፍ ምንባሩ ይፍለጥ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሽንግርዋ ኣካዳሚ ብውድድር ደርፊ ምስ ብሉጻት 10 ክዛዝም ዝኸኣለ በረኸት፡ ብምልከት ያታዊ መሳርሒ ከኣ ካልኣይ ብምኳን ክዛዝም በቒዑ’ዩ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ በረከት ኣብ ከተማ ኣስመራ ይቕመጥ ኣሎ። ዝበዝሐ ግዜኡ ድማ ኣብ ስነ-ጥበብ የጥፍኦ ምህላዉ ይፍለጥ። ብሉጻት ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ከፍሪ ድማ ሓርኮት ኣብ ምባል ይርከብ።
ኣብ መወዳእታ በረኸት ንልዑል ፈጣሪ ምስጋና ይኹኖ ድሕሪ ምባል፡ ነቲ ብሞራልን ካልእን ወትሩ ኣብ ጎድኑ ዝኸውን ሓዉ ኣማኒኤል ድማ ልዑል ኣኽብሮት ከምዘለዎ ይገልጽ።
ዊን!’ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሲነማ ሓበሻ……….. #cinemahabesha

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.