ስመይዮ፡

 

 

ካብ ፈለማ ካብ እዋን ሌላ

ከጽድፈኒ ደልዩ ህቦብላ

ናይ ማዕበሉ ኣማዓባብላ

ናይ ልበይ ኣጋናፋፍላ

ናፊቐካ ናፊቐኪ  ከይበልና ምሸትና ኣይነምስዮን

ፍቅሪ ኣምበር ካልእ ኢልካ ኣይትሰምዮን

ንበል ‘ ሞ “ሕውነት ንፍቕሪ ወለዶ

ገዱፍዎ ከይዱ ሰሪሕሉ ኣጉዶ”

ስለምንታይ ? ንዝብል ከምዚ’ዶ ከምቲ’ዶ

ክጋገ ኣይደልይን ጸላኢና ‘ሓንግዶ

‘ተዘይ ኣግሂድግዮስ  ከም ርዱእ ነይወስዶ፡

ኣንቲ ‘ብ ድቕድቕ ጸልማት ብልጭ እትብል ብርሃን

ብጉያ ዝስዕባ  ዝረአ  ብምስኣን

ብዘይ ጻዕሪ ኣድኪምክኒ  ድቃሰይ ወስድኪ

ሃንቀው ይብልለኪ ብፍርቂ ትዕግስቲ

ምራቐይ ይነጥብ ከም ንብዓት

ኣንጉዐይ ይሕለብ ከም ሰርዓት

ጋብራ ልበይ  መሊኡ ይደፎኦ

ዝቃጸል ሓዊ ማያት ባሕሪ ዘየጥፎኦ

ካብ’ቲ ጡዑም  ልሳንኪ ናብ ልበይ ዝከዖ

ፍቕሪ ብርሃን ‘ተኾይኑ ዘይምፍቃር ግን ዑረት

በይናውነት  እስራት ምፍቃር  ድማ ነጻነት

ዓለም ናይ ፍቁራት ምስ ብሩህ መጻኢ

ኣብ ሕልሚ፡’ተኔረ ጋህዲ ዘየሪኢ

እነሀኹ ተበራቢረ

ሎሚ ‘ፍቂረ

ኢለ ልበይ ኣበሲረዮ

(እስከ በሊ ( ስመይለይ) 3 ) 2 ስመይዮ

እንታይ ደኣ  ኣለይ ዝቃዝን

ኣብ ብስራት ዶ ኣሎ ‘ዩ ዘሕዝን

ናፍቖትኪ  ስቓይ’ዩ  ዝቅልብ

ብሓደ ጫፍ ቆሩጹ ብካልእ ዝልቅብ

በቲ ይህሰ ኣሎኹ በዚ  ይዓግብ።

Kidane (bealha

ቀራና!

ካብ ኣውያት’ታ ከተማ ካብ ሕሱም በላዒ
ክርሕቕ ወሲነ፡ናበይ ግን እንድዒ።

“እንተዘይክኢልካ ኣብ ቀራና ምቛም
መንገዲ ኣርብዓዩ፡ግድንዩ ምስጓም”
ዝበለት ይመስለኒ ከዊላ ትርኢታ
ዘዕበየትኒ’ደ ምስ ንብዓት የዒንታ

ሓሲበ ኣይፈልጥን ካብ ቤተይ ክፍለ
ሕርያ ኣይነበረንን፡ምስ ዝሓረየ ነቒለ
ናበይ የብጽሓኒ ኣይፈለጥኩን
ንውሓት’ቲ መንገዲ ኣይዓቀንኩን

ክልተ መንገዲ በበይኑ ኣንፈተን
ሓደ ዝምግፍሐን በበይኑ ትርኢተን
እታ ሓንቲ ዕምርቲ እልፊ ይጓዓዘላ
እታ ሓንቲ ባዳ ሳዕረማዕሪ ኣብቊላ።

“እንተዘይክኢልካ ኣብ ቀራና ምቛም
መንገዲ ኣርብዓዩ፡ግድንዩ ምስጓም”
ዝበለት ይመስለኒ ዝዓበኹላ ዓዲ
ምስጋል ምሰብዛሕኩ ክመርጽ መገዲ

ሓቢርካ መዓት ዳርጋ ግዓት ኣድሚጸ
ናብታ ዝዓመረት መንገዲ መሪጸ
ምቕጻል ጥራይ ኮይኑ መምለሲ ተቖሊፉ
እቶም መጓዕዝተይ . . .
ብዘሕዘንዝን ቃና ሓቢሮም ይደርፉ

ተስፋ ድዩ ቅብጸት
ጣዕሳ ድዩ ናፍቖት
ብዘይፍለ ድምጺ
ሓርነት እናበለ ከናፍርና ይፋጺ።

ካብታ ሃገር እግርና እናረሓቐ
ድምጺ ኣውያታ ግን እናደመቐ
ወላ ዘይከኣል ንኸፍል
እናውሓድና ንቕጽል

ብድሕሬና ዝመጹ ንኸይጠፍኡ
ኣሰርና ስዒቦም ንኽበጽሑ
ሬሳ ገዲፍናሎም ኣብ መገዲ
ውዳቕ መጓዕዝቲ ደቂ ዓዲ

እቶም ዝተረፍናስ እነና በጺሕና
ትንፋስና ሒዝና እምበር . . .
ኩልና ግን ሞይትና
ኣበይ ከምዘለና ኣይፈለጥናን
ካብ ቀራና ምምራጽ ኣየዕረፍናን
ካብ መሪጽካ ጣዕሳ ኣይቦኾርናን

እታ ኣረጊት ከተማ ምስ ኣውያታ
ኣብ ምጅማር ጉዕዞ ዝበለታ
ወትሩ እያ ተቃልሕ ብሕሹኽታ

“እንተዘይክኢልካ ኣብ ቀራና ምቛም
መንገዲ ኣርብዓዩ፡ግድንዩ ምስጓም።”

ኣስመሮም ሃይለ
ሚያዝያ 2019

#ኣዲ ‘ኣይኮንኩን!#

ክቡራት ተኻታተልቲ cinemahabesha.com ኣብዝሓለፈ 4 ዓመታት ተጻሒፋ ንሕትመት ድልውቲ ዝነበረት መጽሓፍይ ፡ ብሰሪ ቁልጡፍ ምዕባለ ናይ ተክኖሎጂ፡ ምስ ኣንበብቲ ወይ ሰማዕቲ ዘሎ መራኸቢ መስመራት፡ ካብ ምንምባብ ናብ ምስማዕን ምርኣይን ስለዝተቐየረ እነሆ መጽሓፈይ ብመልክዕ ዝስማዕ ድምጺ ኣቢለ ኣብ youtub ክዝርግሓ ይዳሎ ኣሎኹ፡ ምድላዋት ወዲኣ ክሳብ ዝመጸኩም ብተስፋ ተጸበዩኒ፡
ሓውኹም ። ኣዲኡ ኣይኮንኩን፡ ኣብ ቀረባ እዋን።