ስመይዮ፡

 

 

ካብ ፈለማ ካብ እዋን ሌላ

ከጽድፈኒ ደልዩ ህቦብላ

ናይ ማዕበሉ ኣማዓባብላ

ናይ ልበይ ኣጋናፋፍላ

ናፊቐካ ናፊቐኪ  ከይበልና ምሸትና ኣይነምስዮን

ፍቅሪ ኣምበር ካልእ ኢልካ ኣይትሰምዮን

ንበል ‘ ሞ “ሕውነት ንፍቕሪ ወለዶ

ገዱፍዎ ከይዱ ሰሪሕሉ ኣጉዶ”

ስለምንታይ ? ንዝብል ከምዚ’ዶ ከምቲ’ዶ

ክጋገ ኣይደልይን ጸላኢና ‘ሓንግዶ

‘ተዘይ ኣግሂድግዮስ  ከም ርዱእ ነይወስዶ፡

ኣንቲ ‘ብ ድቕድቕ ጸልማት ብልጭ እትብል ብርሃን

ብጉያ ዝስዕባ  ዝረአ  ብምስኣን

ብዘይ ጻዕሪ ኣድኪምክኒ  ድቃሰይ ወስድኪ

ሃንቀው ይብልለኪ ብፍርቂ ትዕግስቲ

ምራቐይ ይነጥብ ከም ንብዓት

ኣንጉዐይ ይሕለብ ከም ሰርዓት

ጋብራ ልበይ  መሊኡ ይደፎኦ

ዝቃጸል ሓዊ ማያት ባሕሪ ዘየጥፎኦ

ካብ’ቲ ጡዑም  ልሳንኪ ናብ ልበይ ዝከዖ

ፍቕሪ ብርሃን ‘ተኾይኑ ዘይምፍቃር ግን ዑረት

በይናውነት  እስራት ምፍቃር  ድማ ነጻነት

ዓለም ናይ ፍቁራት ምስ ብሩህ መጻኢ

ኣብ ሕልሚ፡’ተኔረ ጋህዲ ዘየሪኢ

እነሀኹ ተበራቢረ

ሎሚ ‘ፍቂረ

ኢለ ልበይ ኣበሲረዮ

(እስከ በሊ ( ስመይለይ) 3 ) 2 ስመይዮ

እንታይ ደኣ  ኣለይ ዝቃዝን

ኣብ ብስራት ዶ ኣሎ ‘ዩ ዘሕዝን

ናፍቖትኪ  ስቓይ’ዩ  ዝቅልብ

ብሓደ ጫፍ ቆሩጹ ብካልእ ዝልቅብ

በቲ ይህሰ ኣሎኹ በዚ  ይዓግብ።

Kidane (bealha

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.