ኣደይ፡’ዶ ሰበይተይ? ብ ፒትያስ ኢሳቕ

እቲ ቀንዲ ጸገም ናይ ሰብና ክልሸ እዩ፡፡ክልሸ ማለት ንዝተገብረ፡ንዝተባህለ ደጊምካን ኣምሲልካን ምስራሕን ምባልን እዩ። ( ከምዚ ዱዃን ዘውጸአ ሰብ እንክንርኢ እንከልና ኣብ ጎድኑ ዱኳን ምውጽእ “ማለት እዩ። ) ሓዱሽ ቅዲ ሓዱሽ ስታይል ዝምህዝ ሰብ’ሲ ይወለድ ደኣ።ምስ ተዓዘብትና ብፍላይ ተኻታተልቲ ሲኔማ ሓበሻ ብፍርያቱ ጥቡቕ ዝምድና ኣጥሩ’ዩ። ሒጂ’ውን ብካልእ ብዓይነቱ ፍሉይን ሓዱሽን ዝኾነ  ዘየቋርጽ ሰሙናዊ መደብ ሒዙልና መጺኡ ኣሎ። ” እንታይ ትመኽሩኒ” ናይ ቡዙሓት ኣርቲስት ሓሳብ ዘካተተ ምኽርን ጽልዋን ኣብ ሕብረተሰብና ንዝጋጥሙ ግብራውያን ጸገማት ኣፈታትሐኦምን ዝድህስስ መደብ ኮይኑ፡ እንከላይ ናይ ተዓዘብቲ ርእይቶን ሓሳብን ከካፍል ውን ድልው ኣሎ። መደብ ምምኽኻር፡ ብ ፒትያስ ኢሳቕ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.