ኣደይ ዶ ሰበይተይ፡ by pityas isaq

እቲ ቀንዲ ጸገም ናይ ሰብና ክልሸ እዩ፡፡ክልሸ ማለት ንዝተገብረ፡ንዝተባህለ ደጊምካን ኣምሲልካን ምስራሕን ምባልን እዩ። ( ከምዚ ዱዃን ዘውጸአ ሰብ እንክንርኢ እንከልና ኣብ ጎድኑ ዱኳን ምውጽእ “ማለት እዩ። ) ሓዱሽ ቅዲ ሓዱሽ ስታይል ዝምህዝ ሰብ’ሲ ይወለድ ደኣ።

ፒትያስ ኢሳቕ፡ ቆማት ከደራይ መንእሰይ ኣብ ስነጥበብ፡ ንእስነቱ ዝሎሉ ዘሎ ህርኩት ደላዪ ጥበብ’ዩ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ሓንቲ ዓዲ እትብል ሓጻር ፊልም ሒዙ ተላልዩና ኔሩ።

ምስ ተዓዘብትና ብፍላይ ተኻታተልቲ ሲኔማ ሓበሻ ብፍርያቱ ጥቡቕ ዝምድና ኣጥሩ’ዩ። ሒጂ’ውን ብካልእ ብዓይነቱ ፍሉይን ሓዱሽን ዝኾነ  ዘየቋርጽ ሰሙናዊ መደብ ሒዙልና መጺኡ ኣሎ። ” እንታይ ትመኽሩኒ” ናይ ቡዙሓት ኣርቲስት ሓሳብ ዘካተተ ምኽርን ጽልዋን ኣብ ሕብረተሰብና ንዝጋጥሙ ግብራውያን ጸገማት ኣፈታትሐኦምን ዝድህስስ መደብ ኮይኑ፡ እንከላይ ናይ ተዓዘብቲ ርእይቶን ሓሳብን ከካፍል ውን ድልው ኣሎ። መደብ ምምኽኻር፡ ብ ፒትያስ ኢሳቕ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ

 #cinemahabesha.com 

/ab youtube chanelna, cinemahabesha@youtube.com, ኣብ ቻነልና

Subsacribe share ምግባር እታ እንኮ ካባኹም እትድለ እያ፡ 

Published by

HABESHA PROFILE

film production writer( screenplay ,poem,and story

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.