መኣዲ ስነ ጥበብ

ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኹሞ ኩብራት ተኻታተልትና #TIGISHOW (ቲጂ ሸው) ኣብ ሰሙን 1ደ ጊዜ ዝቐርብ ማሃርን ጠቓምን ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ክንቐርብ ኢና ከምቲ ሉሙድ ሞራልኩም ኣይፈለየና ሰናይ ምክትታል
https://youtu.be/P2LE13Ijyik