ሕጂ’ዶ ጸሊኤያ! amusing poem by keste tesfazgi,


ኣብ`ዚ ኣድማስ ዘገምታ እንነብሮ
ልቅብቃብ ጽባቄ ኮይንወን ቁንጣሮ
መዓስ ብከመይ ኣሻባ በጺሓቶ
ከም በጋና ዳዊት ንልበይ ቃንያቶ
ኣቕሊበላ!
ኣብ ዙርያይ ዘምብያ ኣብ`ቲ 
ከውታ ለይቲ
ብኢድካ ዘይትድህሰስ ኣምሳል 
መላእኽቲ
ከም ከዋኽብቲ ንሰማይ 
ንሳ ድማ ኣብ`ቲ ድነ 
በርሃው-ሃው ኣቢላቶ ‘ስ መንፈሰይ
ቀሲነ
ኣሕሊማትኒ!!
ቃንዛ ውሽጠይ ዛይዱ 
መንፈሰይ ተሃንዲዱ
ኣብ ሕልሚ ኣንሳፊፈ 
ካብ ውሽጠይ ሸፊተ
ሽዑ ከፍቅራ ተገዲደ 
ኣፍቂረያ!
በቃ ኣፍቅር`ቢለያ! 
ኣብ ልበይ ፈሊሳ ግዝያት
ሓሊፉ ብጥጂእታ
ጽላል ክኾና ከተዕርፍ ሓዚኤላ ቦታ
“ኩሉትናይ” ኢለ “ካልኣይቲ ኣደይ” ሰምየያ
ሰምየያ!
ኣይቀትሉ ኣይምሕሩ ቃላታ ብሽፉኑ
ከመይ ኢለ እሞ ክቀብጻ ፍቅሪ`ዶ ይቅበጽ ኮይኑ
መሊሰ እኳ ድኣ ወሲኹ ፍቅራ ጠጢዑ ሸዊደ 
ጉዕዞ ባህጊ ልበይ ንምብጻሕ ተስፋ ጌረ መንጒደ
ተስፋ!
የግዳ!
ውልድ ትምቅናይ ቀልቢ
ውልድ ትምቅላብ ሕልሚ
ውልድ ትምሕላም ፍቅሪ
ውልድ ትምፍቃር ስምየት
ውልድ ምስማይ ተስፋ
ውልድ ምትስፋው ድማ ሓዘን ተወሊዱ
በዚ መጽዩ ኣይብሎ 
መዓስ ተኻዊኒ ኣይውዕሎ
ዝተካወነ ክውኖ
መን `ዩ ከ ከኣምኖ 
ካብ መዓልታት ኣብ ቀዳም
ምስ ሓደ ወዲ ኣዳም 
እቲ ዝሕሻ መሪጻ 
ንመርዓ መደብ ሓንጺጻ
“ዕድመኻ!
ኣብ`ቲ ንልበይ ዕሰለ
ንልብኻ ድማ ድበ
ጋቢ ኬንካ ከተሙቆኒ
ሓወይ ኣይትፈለየኒ”
`ቢላ ዕድመ ሰዲዳ
ከይደያ ከመይ ዘይከዳ
“ዕሰልየ” ተባሂሉ ኣሲራ ጋማ
ነታ ካልኣይቲ ‘ደይ ሕጂ `ዶ ጸሊኤያ::

ከሰተ ተስፋዝጊ 
(ባምብል)

ወዲ ሓምሊ ርጅላ!(by tesfit abrham)

 

በዓል ሓምሊ ርጅላ፡ ፈታዊ ዳንኬራ፡ ፈታዊ መከራ
ከመይ-ያ’ላ ኣስመራ ኣስመራይ’የ ኣስመራ፧
ተዕምብባ-ዶ’ሎኻ ተቐምስላ
ትዃሓሕላ-ዶ’ሎኻ ተንቍራ፡ ተእትዋ ኣብ ቋቝራ
ንዓኻ’የ፡ በዓል ሓምሊ ርጅላ፣ በዓል ጥውዮ ነጸላ ናፋቒ መከራ፥ ፈታዊ ዳንኬራ፡

‘ናሓፈስካ ምሕፋስ፡ ‘ናሰምዓኻ ድቃስ
ንቝልቍል ምርምሳስ፡ ምድምሳስ
ወዲ ሓራም – ሓራም ትቕልስ፡ ትቕልስ
ትግስግስ፡ ትግስግስ
ብዘይ ትኽስ ህርስ!

ንዓኻ’የ በዓል ሓምሊ ርጅላ፡ ፈታዊ ዳንኬራ፡ ናፋቒ መከራ
ከመይ ኣላ ኣስመራ፡ ኣስመራይ’የ ኣስመራ፧

‘ናሞትካ ምሕምሓም፡ እናምሓልካ ምጥላም
ጕዳም ክትደጋግም፡ መሕረር ልቢ ስልሕም፡
ክንደይ’ኳ ክንደይ’ኳ፡ ስምዕ ቢልካ ጥርቅም
ክንደይ’ኳ ክንደይ’ኳ፡ ርእይ ቢልካ ድንን
በዓል ትናይ-ምናይ
እናቐነንካ፡ ኣብ ስልጣን ምቕናይ
ክትክእልሉ!።

በዓል ሓምሊ ርጅላ፡ ፈታዊ ዳንኬራ፡ ፈታዊ መከራ
ከመይ’ላ ኣስመራ፡ ኣስመራይ’የ ኣስመራ

‘ናሃብተምካ ቀይዲ፡ ‘ናሰተኻ ፍርዲ
ፍታሕ ንቐያዲ፡ ምሕረት ንሓራዲ
ክነግስ ‘ከሎ ኣብ ዓዲ
‘ብጹእ ንጹህ ፍርዲ’
ክትብሎ ሰሚዐ፡ ኣብ’ዚ ኰይነ
ኣብ’ዚ ዓዲ ባዕዲ
ኣየ ኸየ…!
ኣምላኽ ተረጋም፡ ድያብሎስ መዓዲ!

ደሓን ይኹን ሕራይ
በዓል ግዜ እንዲኻ፡ ግዜይ ከኣ ክጽበይ፡ ኣብ ምቕናይ ‘ተቐነኹ ስሉም ስቃይ
ንዓኻ’የ ወዲ ሓምሊ ርጅላ፡ ብጹእ ተጋዳላይ
በል ሓደራኻ፡ “ስውእኺ” ‘ናበልካ ኣይተታልላ ነደይ
ነደይ ደኣ፡ ካብ ገዝኣ በንቊስካ
ስእሊ ውሉዳ ምሒኻ ኣሊኻ
ኣይጕሓፍካያን’ንዶ ጐጥጒጥካ ፡ ደፊእኻ…!
ከመይ ደኣ ሎሚ ትዝንግዖ
ሕድሪ ኣለኒ ‘ናልካ ትርስዖ
ንዓኻ’የ ወዲ ሓምሊ ርጅላ፡ ጀብጀብ ጸጉሩ፡ ወዲ ዱር በረኻ።
***
ተስፊት ኣብርሃም
ግንቦት 2019

በዓል ኮመንት! (by grmay asfeha ዓንቂ)

 

ንዓኻ’የ…በዓል ኮመንቲ
እስኻ ትገድድ፡ ካብ ሕማም ኩርምቲ።
መዓልታዊ..’ተደንጎየ ኣብ ሳልስቲ
ስእሊ’ተምጽኣልካ፡ተሰኪሙ ፖስት
ጥዒኻን ኣጥዒኻን፡ ነቲ ስእሊ ንበቦ
ብገምሪ ኣይትጽሓፍ፡ከይሓወስካ ኣድህቦ።
ኣተኲርካ’ስከ ርኣዮ፡እንሀልካ ስእሊ
ተኸፊታ ‘ናርኣኻያ፡ ብታሕቲ ብላዕሊ
እሞ ምስ’ዚ ኩሉ…ሰብ ዝቐትል ዛሕሊ
ክንዲ ትመኽራ፡ ነብሳ ንኽትሓሊ
ወደሳ ተረኺቡለይሲ”ከመይ ዲኺ ኣስሊ!”
….ዋእ….በዓል ኮመንቲ
ብኢድካ ድዮም ዝጽሕፉ ኣጋንንቲ?

ኣብ ምንታይ ምሕኳራ’ሞ ንቕድም ርኣዮ
“ሓለንጋይ”ትብልሲ፡ንዓኣ ዲኻስ ነቲ ኮዮ?
ግደፎ’ሞ ፡ናይ ኣእዳዋ ቕላጽማ
ጨርቂ ሓርቢትወን’ከሎ፡ንፍሖታት ሓምሓማ
ኣብ ክንዲ ትሓትት፡ምጥዓያ ምሕማማ
መን’ዩ ምሂሩካ፡ ‘ዕርቓን’ ኢሉ ፎርማ?
ክኢለዮ ኢልካስ፡ ኣብዚ’ለኻ ‘ግርማ!’
……..ኣየ በዓል ኮመንቲ
……..መሓድሮ ዛርቲ!
ኣብ ቕርጺ ኣይትቀረጽ፡መልእክቱ ኣለልዮ
ንምይጽታን ፍሽኽታን በጃኻ ፍለዮ።

ኣዒንታ ዝቖርቖረ፡ምዕጉርታ መጢጉ
ምስ ሓርቢ ክትፈልዮ፡ዘጸግም ደናጉ
ፖስት ምስ በለቶ፡ገጻ ብብዕግጉ
ኢድካ’ሽኮሪና’ እጽሕፍ፡ልሳንካ ሕንግጉ!
ንሳ ከኣ፡ፊደል ኣይተማህረት ድሲፒሊን
“Tanks” ትብለካ፡ ብጎደሎ ስፐሊን
ኣንታ ዝወግኣኩም’ዶ ስኣንኩም ፐንስሊን?
……በዓል ኮመንቲ
……ልሳን ሰይጣውንቲ!
ኣፋተን ብጥዕዩ፡ ባዕላተን እናትሞማ
ንምልክት ምስዓም፡ከንፈረን ዘወርማ
ብኣካልን ስእልን፡ ዳብል ዝኹሽማ
ጥውይ ከናፍረን፡ ምስ ሓዘ ቕርጺ ሙዝ
ብኸመይ ትፈልጦ፡መኻፍቲ ኣፍ ድዩ መኻፍቲ ጥርሙዝ?
ነውሪ ክንዲ ምባልካ ድዩ፡ዓገብ ንቐለለል
ናእዳ ተረኺቡለይሲ፡”ከመይ ዲኺ መጸለል!”
….ኣንታ በዓል ኮመንቲ
ኣይናትካን ድየን’ተን ኣዒንቲ?
ንሓርብን ንጊርባን፡ዝቐንኣሉ ከብዳ
ብራኬት’ናርኣኻያ፡ ማሕኳል ቦሮኾዳ
ብጌጋ ዲኻ፡ ወይስ ብደይ መደይ
“ኬፍ ኣለኪ” ትብል፡ዘይትሓንኽ ወደይ።
ሞጉእ ድዩ ገረወኛ፡ዘይልለ ዳንጋ
ቕንጣብ ጨርቒ’ናርኣኻ፡ኣብ ገበታ ስጋ
እንታይ ኣምጽኦ”ቢውቲ ፋል፡ቢውቲ ባልዶንጓ”?
እዝጊ ዋንኡ፡ናይ ፈረስ ድዩ ጨግራ
ልቕልቕ ምስ ውዓለቶ፡ቐለማት ኣሕቢራ
ሰብ ደንጽይዎ’ሎ…ጨግሪ ድዩ ባንዴራ
እንተ እስኻ…ጨው የብልካ ቐመም
ከኣልክዎ ኢልካስ፡”ከመይ ዲኺ መሕመም!”
ምሕማምሲ ሓቕኻ…ባዕላትና ኣለናዮ
ንሓጎስ ዓሻ፡ ዘመድ ዓሻ እግሃዮ!
……..በዓል ኮመንቲ
……..ኣራዪ ኩዕንቲ!
ዘይ ከምተን ናትካ፡ሰብ ማቲታን ዌላን
ሓዲግ ዝተረፋ፡ ኣይይሓበሻ ኣይጣልያን
ዘይከምተን ናትካ፡ሰብ ሞዳን ፋሽንን
ኣይርኣያኻን ድየን፡ሰብ ኩታን ሽንሽንን?
ዘይ ከምተን ናትካ፡ሰብ ስረን ሰብ ቑኡልፍን
ኣለዋና’ኮ፡ ሰብ ዙርያን ሰብ ጥልፍን!
ፍስስ ዝብል ስነን፡ ውቚጥ ጉራማይለ
ክብርታት ውሽጠን፡ ኣብ ስእለን ዝልለ
ንባህሊ እነታተን፡ ዝኸዳ ኣለልየን
ረዘንቲ ጎራዙ፡ ክብረት ዝጓስየን።
እርኑባር ኣሓት፡ ምጩው ዝመልክዐን
ድጋም ኣዴታተን፡ ፋሽን ዘይቐልዐን!!
ግልብጭ ተቖኒነን፡ዙርያ ምስ ወደያ
ተውጽአን ዲኻ ኣዒንትኻ፡ንዐአን ከይርእያ?
ግሩም ቑኡንጅንአን ልቢ ኣዳም ዝማሳሕ
ሰብ ክትከውን፡ ኣብ እግረን ተናሳሕ!
እንታይ ኢኻ ትብል፡በዓል ኮመንቲ?
ተደሊኻ ጸውዕ ተማጎቲ
“ምዕባለ’ዩ” ዝብሉ፡ንኣቃላላዕ ነብሲ
ምዕባለ ፍልጠት’ዩ፡ ዝስከሞ ርእሲ
…በዓል ኮመንቲ፡ኣንታ ሓመድ-ሸጠ
…ንዓ’ሞ ከርእየካ፡ ኣብኡ ዘፍለጠ።

ህንካ’ስከ’ዛ ስእሊ፡ ብግቡእ ርኣያ
ለቢሳቶ ዘላ፡ ክዳን ድዩ ‘ናሙስያ?’
ነዚኣ ኢኻ በል፡” መቕሰን”ዝበልካያ።

ህንካ ከኣ’ዚኣ፡ ዓይኒ’ተልያትካ ርኣይት
ክዳን ድዩ ዘፍርሓ፡ እንካብ ጥይት?
ኣለኻ’ዶ..?ራኣዮ’ስከ’ታ ጢኖ
ኣብ ግዳም ድያ ተሳኢላ ኣብ ባኞ?
ምራቕካ ኣይትውሓጥ፡ ርኣዮ’ቲ ስእላ
ኣብ ጫማ ድያ ደይባስ፡ኣብ ኣስካላ?
……..እንተ ንስካ…
“ሓለንጋይ” ዲኻ ዝበልካያስ “ስየ”?
“ዓይኑ ይብራህ”ክንዲ ምባል” ክዳን ዝርኣየ”?
ግደፎም’ሞ ዳሓን፡ነስላፍን ኣሌቶን
እንታይ እራኣየካ’ሎ፡ኣብ ከባቢ እቶን?
በል እስከ ናይ’ዚኣስ እንታያ’ሎ ዘይርአ?
ጋን ኮይኑና ኣእጋራ፡ፋርኬታ ድዩ መስአ!
…..ኣንታ በዓል ኮመንቲ
ተኻርዮሞ ድዮም፡መንፈስካ ኣጋንንቲ?
ሓንቲ ተሪፋትካ’ንድያ ሓንቲ ፊንታ
ብናእዳ ኣጋጊኻ፡መታን ከተኽፍታ
ቛንቛ ቐያይርካ፡ መጢኻላ ሞራል
“ሴክሲ..የኔ ማር…..ያምራል!”
ከመይ ወደይ…ትሕለፈልካ ኦራል!!
ኣላብሳ ክዳን፡ ኣታሕዛ ቦርሳ
ዘይትምህራ ግዳ፡ በቲ ኢንቦክሳ።
ነቲ ዝንኣድ ንኢድካ፡ንዝንቐፍ ንቐፎ
ግዜ’ተዘይብልካ፡ ብLike ሕለፎ
ኮምኡ’ተጌርካ፡ በዓል ማል ኮመንቲ
ክንብለካ ኢና…” ወዲ ሞዃንንቲ!!
ግርማይ ኣስፋሃ/ዓንቂ/
02/10/2018

ሓዱሽ ኣቦይ’ዝጊ( by grmay asfeha ዓንቂ)

————-
ጥበብ ኣምልኽስ’ኳ እጹብ’ዩ፡ ትእንግርቲ
ቀላል ኣብነት ግዳ’ላ፡ኮምፒተር ትእምርቲ
ጽዓት እተስተንፍስ፡ ትርግታ ኳሬንቲ

ነቲ ነገራ……ሰይሙ “ሃርድዌር”
ነቲ መንፈሳ….ሰይሙ”ሶፍቲዌር”
ንዋህዮኣን መትናን፡እናበለ”ዋዮር”

መርኣያ ናቱ….ድጋም ገዛእ ርእሱ
ሰብ ዝፈጠራ….ካብ ኣብነት ነብሱ።
ግእዘተ-ኣካላ፡ ዋላ እንተደረቐ
ሳላ ኣእምሮ ውሽጣ፡እቲ ዝረቐቐ
ብፍጥነት ትዓዪ፡ ተልእኾ ጥዋቐ!

ከምቲ ኣካላታ፡ በበይኑ ዝስራሕ
ፍጥረት ሰብ’ውን፡ ብኾምኡ’ዩ ዝምስራሕ።
…..መ ኽ ኒ ያ ቱ….
ብጭቓን ጨፈቓን፡ በይኑ ምስተዳለወ
ህይወት ክለብስ፡ምልኣተ-ህላወ
ድሕሪ ትንፋስ ኣምላኽ’ዩ፡ኣዳም ዝሃየወ!
ዓጽሚ ዓንዲ-ሕቖ፡ ‘ኣቻዮ’ ሓኸለ
ዓጽሚ መሓውር፡ ዓጽሚ መሰንገለ
ጭዋዳ ጎሮሮ፡ ጅማት ናይ ሻሕለለ

ዛንጡይ-መዓንጡይ፡ ናውቲ ናይ ከርሲ
ኮረባብጥቲ ገጽ…ናውቲ ናይ ርእሲ
ዒላ ጽክታት….ብነዝዒ ዝጉደም
መትንታት ልቢ…ሸናጭሮታት ደም
ክልቲኡ ዝጠልበን፡ክሉቲኡ ዝጠልባ
መንፈስን ኣካልን፡ሓድሕድ ዘዋስባ
ሓሙሽቲኤን ህዋስ፡ ሻድሻይ ዘረባ
እናሻዕ ዝሕደስ፡ ዝደጋገም ዋህዮ
ምስ ተጠናነገ…ኣኣብቲ ዘድልዮ

መታን ከይፈራኸሽ፡ከም እኒ ሻሽሖ
መንፈስ’ዩ ዝጽበ፡ ንደሙ ዘፍልሖ።
ስ ለ ዚ. ..
ኪንዮ’ቲ መልክዕ፡ማራኺ ቆሞና
ርቀት ስነ-ኣእምሮ፡ዘስተውዕል ልቦና
ሓቅን ሓሶትን፡ ዝነፊ ሕልና
ጃህራን ኣንነትን፡ ዘይስዕሮ ትሕትና

ወትሩ ዝንሓናሕ፡ ከም ብርክን ዓቀብን
መታን ከለልዮም፡ ንነውርን ዓገብን
ሓንጎል’ዩ ዘድልዮ፡ ዝምርምር ንምድሪ
ባህሊ ዓጢቚ፡ ዝዋጋእ ምስ ባህሪ!
ድሕሪ’ዚ’ዩ ከኣ….
ሰብኣዊ ‘ሃርድዌር’፡ ምስ ቆመ ከም ማርሞ
ሰብኣዊ ‘ሶፍቲዌር’ብጥበብ ዝገጥሞ!

…እንተ ሎሚ….እንተ ሎሚ!!
እንተስ እቀየር….ሓድሽ ኣቦ’ዝጊ
ወይስ ለዊጥዎ…ናይ ተፈጥሮ ሕጊ
…….ሰብ ሎሚ…!
ብተምሳል ናይ ሰብ፡ኣብ ዝቆመ ቅርጺ
ቃና እንስሳስ…ብሰብኣዊ ድምጺ!
ንደሃያት ውሽጡ…እንስሳዊ ናቋ
ልሳኑ’ሞ እልውጦ፡ናብ ሰብኣዊ ቛንቛ
እንተተዛረበ….ፍረ ካበይ እምጻእ
እንተመለስካሉ….ዘበት’ዩ ክርዳእ!
ቱፍ…ቱፍ…”እቕረ” በል ኣቦ’ዝጊ!
“ህላ” ‘ዩ ዝትርጎም፡ብናይ ውሽጡ ሕጊ
ኣካሉ ናይ ሰብ’ዩ ፡ መንፈሱ ናይ ኣድጊ!

ሰብነት ትርኢቱ፡ ንዓይኒ ሰብ ጥራይ
‘ሃርድዌሩ’ ሰብ’ዩ፡’ሶፍቲዌሩ ብዕራይ!
‘ታይ’ሞ ክንብሎ፡ ‘ሃርድዌር’ ተውሳኹ
ኣብ ‘ሶፍቲዌር’ እንስሳ ዝሓድር መልኣኹ!!
ግርማይ ኣስፋሃ/ዓንቂ/
01/03/2019

ሓሻካ ገጣሚ፣ by (Asmerom haile)

ሓሻካ ገጣሚ ኣብ ቀደም ትነብር
ጋኒን እናኾነንካ ምስ ጋኒን ትሓድር
ዝጸንሐን ዘሎን ዘልኣለም ነባሪ
ቅዲ ይቕየር’ዩ ናይ ናብራና ሕብሪ

ታይ ኢሉ ድዩ ጀዲድ ዙርያ እናነቐሎ
ኡይ ኢሉ ድዩ ዙርያ፡ሽፎን እናቐበሮ
ኣብ ሕሉፍ ኣይትንበር ኣይትኹን ደንቆሮ
እቲ ግዜ ዘምጽኦ ግዜ’ዩ ዝቕይሮ

ሰለፋ ኣጥባታ ናጽነት ኣዊጁ
ቅብኢ ተቐቢኣ ቆርበታ ዘጻዕዱ
ኣለኹ እንተበለት እንታይዩ ገበና
ባህሊ እናበልካ እናሻብ ትኹንና
ኣብ ቀደም ትነብር ጓል ቀደም’ዶ ኮይና?

ተሸፈኒ እንዳልካ ትምዕዳ ትመኽራ
ትከፋፍት እምበር ዓይኒ’ታይ ድራራ
ኣብ ሽፎን ኣብ ጥልፊ ዘመን ተኣሲራ
ዓይኒ በሃልቲ እምበር ንፋስ ነየቑርራ

ቁመት ተበቒቑ ዝፈጠራ
ሰማይ ትትንክፎ ኣስካርባ ሓዂራ
ጸጉሪ ተለቂሓ ትፈሻሸል
ወርቂ ተሰሊማ ጽሕዲ ትምሰል

ብዙሕ እያ ከፊላ ንስለ የዒንቲ
ኩሉ ሙላ ጌራ ተጠማቲ
ኣለኹ እንተበለት ኣብቲ ፖስቲ
ናእዳ እንተዓሰላ ኣብ ኮመንቲ

ብዓይኒ ትማሊ ትምሰል ዛርቲ
ብዓይኒ ለብዘበን ግን ግርምቲ
ምዃና ኣሚንካ ተቐበሎ
ሎሚ ረሲዕካዶ ትማል’ሎ

ምናልባት ግን . . .
ጸቢቐን ንዘይጽብቓ “የኔ ማር”እንተ ኢልና
ኣይምሰልካ መዓር ዝጠፍኣና
ዋጋ ኢና ንኸፍል ስለ ናብራ
ይጠፍኣካ ኣይብልን መግዛእቲ ሲኞራ።

ስፖርት ይኾነካ!

———-
ሓውኻ እኮ’ዩ’ታ፡ብኣብኡን ኣዲኡን
ገጽካ ትጠውየሉ፡ ብምዃኣኑ ስኡን!
ኣየ ዓንደ…ዓንደ ስግርፍኦ
ካብ ሓዉ ክሕባእ፡ማዕተቡ ዝጠፍኦ!
ቺድ!!
ሸውሃትካ …ሸውሃት ናይ ኣዛብእ
ሓውኻ እንተኳሕኳሓካስ፡ መኣዲ ትሐብእ!

ሽታኻ……ሽጋራን ኣርኮልን
ልብኻ……ሕሰዳን ተንኮልን

ኣብ ልብኻ በቐል፡ ኣብ ርእስካ ጽልኢ
ኣብ ቤት ኣምላኽ ካኣ፡ርእየካ ክትጽሊ!

. .”ይብሃል ኢላ ድሙ ተዃሒላ!”
….. ኣቤት….ኣቤት!
ንስኻሲ… ንስኻ?
ጋኒንን ስሪኤልን፡ እናተሓጸኑልካ
ከም ሰብካ፡”ዓርቢ ስቕለት” ኢልካ
ሓቀይ፡ ኣብ ቤት ኣምላኽ’ዶ ርእየካ?
ግምባርካን ብርክኻን፡ ደም ቲፍቲፍ እናበለካ
ትጉምበስን….ትፍገምን ኔርካ!

እየ ዓንደ..ዓንደ ዕደ
ግብርኻን ስምካን ሓደ።

ኣንታ ክንደይ ትጣበብ፡ ከመይ ሓሲብካዮ?
መንፈስካን ስጋኻን፡ ሰይጣን እናተኻረዮ!
ዓንደ “እዝግዮ” ንዓኻ እዝግዮ!
ቅድሚ ክዳንካ፡ ንመንፈስካ ኣጽርዮ!

ምስ ሓውኻ ውዲ እኖኻ፡ከይተዓረቕካ
ኣብ ዓርቢ ስቅለት፡ክትፍገም ጽሓይ እንተዕረብካ
ዋላ ደም ይዛሪ፡ ብርክኻ ግምባርካ
ጽድቅን ጻማን፡ ኣይትሕለሞ ኢኻ
ግን ዳሓን…ንስፖርት ይኾነካ!!
ግርማይ ኣስፍሃ/ዓንቂ/
26/04/2019